Semafor


Ovo je shema sklopa koji može poslužiti u raznoraznim maketama. Radi se o simulatoru rada semafora pa je prikladan za izradu i u školama. Sklop 4017 je brojač koji pod utjecajem svakog nadolazećeg pozitivnog impulsa jednice na pinovima 1,2,3,4,5,6,7 i 9. Također pod prestankom utjecaja pozitivnog impulsa daje "1" na pinove 10 i 11. Ako bi ovakav sklop upotrijebili za jedno raskršće u maketi tada bi na jednom semaforu bile D9-D10-D14 a na drugome D12-D13-D11. Trajanje impulsa što pokreće narančaste LED-ice je oko 5 puta manje od signala koji pokreće crvene i zelene LED-ice. Želim vam ugodnu igru!

Tablica elemenata

Element(oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Integrirani krugovi      
555 IC1 1  
4017 IC2 1  
Tranzistori      
2N3904 Q1-Q4 4  
Diode      
1N914 D1-D8 8  
LED zelena 3mm D9,D12 2  
LED narančasta 3mm D10,D13 2  
LED crvena 3mm D11,D14 2  
Otpornici      
10k R1 1  
47k R2 1  
180R R3,R4 2  
Kondenzatori      
10u/16V C1 1  
Ostalo      
Baterija 9V U 1  
Lemne ušice   14  
Priključnice za bateriju      
Podnožje za IC1 8 pin   1  
Podnožje za IC2 16 pin   1  
    Ukupno: