Snažni trokanalni light show (3*600W!)


Sklop se ne rzlikuje u principu rada od ostalih light-showova. Dva tranzistora koji tvore predpojačalo koje pojačava signal iz mikrofona koji se dalje filtrira na tri područja te se siglan sa filtra šalje na tirizistore koji okidaju prema dužini i jačini signala. Uređaj je zanimljiv što ne zahtjeva dodatno napajanje već se napaja direktno iz mreže a taj napon se preko diode D1 ispravlja i filtrira na kondenzatoru C3. Pošto je ovo light show za velike snage uzeti su snažni tirizistori (trenutačno kroz svakog može proći struja od 3A!) koji će pokretati trošila sa 600W snage. Na tirizistore obavezno montirati hladnjake!

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Tranzistori      
BC337 Q1,Q2 2  
Diode i sl.      
1N4007 D1 1  
TIC106D D2-D4 3  
Otpornici      
2,2k R1,R3,R6 3  
1,2M R2,R5 2  
12k R4 1  
15k/2W R7 1  
560 R8 1  
330 R9 1  
150/1W R10 1  
1k potenciometar lin P1-P3 3  
Kondenzatori      
100n C1,C6 2  
470u/25V elektrolit C2 1  
100u/25V elektrolit C3 1  
1u/25V elektrolit C4 1  
4,7u/25V elektrolit C5 1  
220n/250V C8 1  
47n/250V C9 1  
2,2u/25V elektrolit C7 1  
Ostalo      
Zavojnica 30 zavoja na mag. jezgri L1 1  
Mikrofon kondenzatorski Mic 1  
Konektor dupli za pločicu   4(mreža+
trošila)
 
Utikač za mrežu sa kabelom   1  
Rasvjetna tijela Pu=600W S1-S3 3  
    Ukupno:  

N - rad sa naponima opasnim po život!