Solarno punjenje NiCad akumulatora


Sklop je izgrađen sa "Maximovim" MAX639 koji u sebi ima ugrađen strujni ograničivač za 200mA. Samo treba paziti da akumulatori mogu podnijeti struju punjenja od 200mA, te na polaritiet spajanja. Solarne ćelije su posebice skupe, pa treba paziti na njihovu cijenu prilikom nabave. Izbor im nije kritičan, mogu se upotrijebiti bilo koje (osim onih iz kalkulatora naravno!). Na izlaz je moguće spojiti od jednog do pet akumulatora.

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Cijena
Poluvodiči    
MAX639 IC1  
1N5117 D1,D2  
Otpornici    
820k 1% R1  
75k 1% R2,R3  
1M 1% R4  
Kondenzatori    
100u/40V C1  
47u/16V C2  
Ostalo    
Zavojnica 100uH L1  
Solarne ćelije    
  Ukupno