Stabilizirani ispravljač s kontrolom napona


Primjena sklopa: Ispravljač koji može dati istosmjerni napon na izlazu u granicamama od 0 do 12V

Opis rada sklopa: Mrežni napon se transformira na 12V te isoravlja preko graetz-a B1 i gladi sa C1. R1 određuje struju kroz zener diodu D1 koja pak služi za određivanje prednapona na bazi Q1. Taj se prednapon određuje sa potenciometrom R2. Q1 i Q2 su spojeni u darlington spoju. Na Q2 je potrebno staviti hladnjak.

Raspored elemenata na tiskanoj pločici (nije 1:1)

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
BC141 Q1 1  
BD135 Q2 1  
B80C1000 B1 1  
Zener 13V D1 1  
Otpornici      
220R R1 1  
Potenciometar 5k linearni R2 1  
Kondenzatori      
1000u/25V C1 1  
47u/25V C2 1  
220u/25V C3 1  
Ostalo      
Transformator 220/12 12VA T1 1  
Osigurač 0,25A brzi F1 1  
Sklopka S1 1  
Kućište osigurača   1  
Priključnice   4  
    Ukupno  

N - rad sa naponima opasnim po život!

Natrag na Sheme