Stabilizatoti istosmjernih napajanja


Stabilizatori stalnog napona serija 78xx i 79xx su jako rašireni u upoterbi. Upotrebljavamo ih svugdje gdje je potreban konstantan stalan napon za napajnje. Stabilizatori imaju ugrađenu zaštitu od preopterećenja a maksimalni dozvoljeni ulazni napon je 35V. Naravno da ulazni napon mora biti veći od izlaznog (stabiliziranog) napona i to u granicama od 1V do 5V(ovo su minimalne vrijednosti a ovise o stabilizatoru tj. njegovu izlaznom naponu.Umjesto slova xx pojednini proizvodi nose vrijednost napona na koji se stabilizira.Osnovni spoj je prikazan na sljedećoj slici

Stabilizator pozitivnog napona Stabilizator negativnog napona

Njihova osnovna primjena je objašnjena u Istosmjernim napajanjima. Pošto se izlazi mogu optrertiti maksimalnom strujom do 1A problemi se javljaju kod jačih trošila koji zahtevaju stabilan radni napon. Na donje dvije slike su prikazana dva spoja koja mogu izvući veću struju.

Paralelni spoj stabilizatora Spoj stabilizator za veće struje

Na prvoj slici izlazna struja će se moći povećati za onoliko puta koliko ima spojenih stabilizatora paralelno.
Na drugoj slici izlazna struja je jednaka izrazu:
Imax=hfe*(Ireg-Ube/R1) gdje je Ireg struja na izlazu stabilizatora, hfe faktor strujnog pojačanja tranzistora T, Ube napon između baze i emitera (0,7V) te Imax željena struja na izlazu. Dakle vrijednost otpornika R određuje izlaznu struju. Međutim u takvom spoju tranzistor T nije zaštićen u slučaju kratko spajanja izlaza. Za takve situacije je predložen sljedeći spoj:

Otpornik R1 se dobije prema izrazu:
R1=Ube2/Ic gdje je Ube2 napon između baze i emitera T2 a Ic maksimalna dopuštena kolektorska struja T1.

Pošto su stabilizatori serije 78xx stabiliziraju pozitivan, serije 79xx negativan napon kombinacijom tih dvaju može se dobiti stabilizator simetričnog napajanja koje koristimo za napajanje operacijskih pojačala:

Osim za regulatore napona stabilizatore ovih serija možemo koristiti i kao regulatore struje. To je prikazano na sljedećoj slici:

Struja izlaza je regulirana na iznos određen formulom:
I=Ui/R1 gdje je Ui stabilizirani napon stabilizatora

Stabilizator Izlazni napon
7805 5
7806 6
7808 8
7885 8,5
7809 9
7810 10
7812 12
7815 15
7818 18
7824 24
7905 -5
7906 -6
7908 -8
7985 -8,5
7909 -9
7910 -10
7912 -12
7915 -15
7918 -18
7924 -24

Stabilizatori serija 78xx i 79xx nose i strujne oznake koje se stavljaju prije nazivnog izlaznog napona

Oznaka Izlazna struja
L <0,1A
Bez oznake <1A
S <5A

Postoje i stabilizatori podesivog napona.Klasičan primjer je LM117.Njihov izlazni napon se podešava pomoću otpornog djelila prema slici dole

Izlazni napon je određen prema formuli:
Ui=1,25*(1+R2/R1)
Da bi bili postignuti što bolji rezultati potrebno je za R1 i R2 uzeti što je moguće veće vrijednosti.

Zadnji u cijeloj ovoj priči o stabilizatorima su 78G i 79G. Oni imaju četiri izvoda, tri nužna (ulaz, zajednčki i izlaz) te dodatni upravljački. Taj dodatni se spaja na naponsko dijelilo. Treba li reći da se 78G upotrebljava za pozitivne a 79G za negativne napone. Spajanje je prema donjoj slici:

Izlazni napon dobije prema relaciji:
Ui=Uk*(R1/R2+1) gdje je Uk konstanta i iznosi 5V za 78G te -2,23 za 79G.

Ostali linkovi sa tematikom stabilizatora:
www.hw.cz/english/docs/stabil79/stabil79.htm