Sučelje za koračni motor preko računala


Primjena sklopa: Ovaj sklop je sučelje za upravljanje koračnim motorom sa četiri zavojnice preko paralelnog pristupa osobnog računala.

Opis rada sklopa: Koračni motor se specifično pokreće radi svoje interne izvedbe: prvo se pusti struja kroz prvu zavojnicu (L1), pa kroz drugu (L2), treću (L3) i četvrtu (L4) te se nakon toga ponavlja postupak. Kao sklopke su korišteni Darlington tranzistori BD 139 koji su dovoljno snažni da pokrenu motor. Program za sučelje je pisan u QBasic-u. Diode D1-D4 služe kao naponska zaštita za tranzistore i obavezne su. Na motoru postoji 5 izvoda - prvi se spaja na napajanje, a sljedeći su redom prva, druga, treća i četvrta zavojnica (najčešće poslagani kao dugine boje). Napajanje je moguće uzeti iz računala a treba ga pravilno dimenzionrati prema karakteristikama motora. Sklop se povezuje sa računalom preko kabela i spaja se kako je navedeno na shemi a najbolje je postaviti jedan 25-pinski DB konektor, po mogućnosti za montažu na pločicu.

Program:
n = 0

PRINT "Upisite broj koraka"
INPUT a
DO

x = 2 ^ n

OUT 888 , x

n = n + 1
IF n = 5 THEN n = 0

a = a - 1

LOOP UNTIL a = 0

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
BD 139 NPN tranzistor Q1-Q4 4  
470R R1-R4 4  
1N4001 D1-D4 4  
Redne stezaljke 6 - pin   1  
DB 25 print konektor   1  
Izvor napajanja +12V*   1  
       

* vidi tekst

Natrag na Sheme