Svjetlovodna serijska komunikacija


Primjena sklopa: Svjetlovodne komunikacije sve više ulaze u naš život. Zato sam vam odlučio predstaviti moj autorski rad u toj tehnici.

Opis rada sklopa: Tranzistori Q1 i Q2 su fototranzistori za IC područje. Q1 je svjetlovodom povezan sa D2 a Q2 sa D1. Kada prvo računalo šalje podatke (niz "jedinica" i "nula" na Tx) LED svijetli ako je bit u "1" tj ako je na Tx 5V. Ta svjetlosna emisija se prenosi preko svjetlovoda do tranzistora Q2. Ako postoji osvjetljenje tranzistor Q2 će ući u zasićenje pa će se skoro cijeli napon napajanja prenijeti na R3 tj na Rx ulaz. Ako nema svjetlosti zanči da je bit u "0" i tad je napona na R3 tj na Rx 0.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
BP 109 (fototranzistor) Q1,Q2 2  
Infracrvena LE-dioda D1,D2 2  
1k R1,R3 2  
300R R2,R4 2  
Sprežnici   2  
9 sub konektor (print)   2  

Natrag na Sheme