Tragač rupa u metalu


Ovakav uređaj služi za traganje za rupama u nekom metalu (jezgra transformatora, obojani lim na automobilu i sl.). Sklop je u biti titrajni krug sa UJ tranzistorom. Zavojnica L1 se mota na središnji dio E jezgre sa 600 zavoja. Jezgra mora biti presjeka od 0,3 do 0,5 cm2. Ako takvu jezgru približimo metalu u slušalicama ćemo čuti jako dubok ton. Ako pri prolaženju kraj metala naiđemo na neku rupu, ton će se naglo promijeniti. Sa P1 treba najestiti frekvenciju osciliranja gdje će biti najveći skok u tonovima.

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Tranzistori      
2N2646 T1 1  
Otpornici      
470 R1 1  
47 R2 1  
25k potenciometar P1 1  
Kondenzatori      
0,1u C1,C2 2  
Ostalo      
Slušalice   1  
Baterija 9V U 1  
Prikjučci   4  
Jack utičnica   1  
    Ukupno