Trokanalni light show no.2


Razlika između ovog light showa i prvog je u filterima i okidanju. Dok prvi koristi aktivne filtre te tirizistore sa diodom i sklopom za detekciju nule kod ovoga lightshowa filteri su izvedeni kao skretnice a okidanje se vrši preko diaka na triak. Na shemi nije nacrtan transformator koji bi se trebao spojiti između mreže i izmjeničnih ulaza graetza!

Tablica elemenata

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
BC108 tranzistor Q1 1  
1N57558a diak D1,D3,D5 3  
2N5444 triak D2,D4,D6 3  
B125 C1000 graetz most D7 1  
Otpornici      
180k R1 1  
27k R2 1  
10k R3 1  
56 R4 1  
3,9k R5 1  
15k R6,R9,R15 3  
3,3k R7,R11,R13 3  
5,6k R8 1  
39k R12 1  
1k potenciometar P1 1  
47k potenciometar P2,R10,R14 3  
Kondenzatori      
100n C1 1  
10u/16V elektrolit C2 1  
10u C3 1  
6800p C4 1  
470n C5,C7,C8,C10,C11 5  
10n C6 1  
8200p C9 1  
68n C12 1  
Ostalo      
Transformator 220/9 za pločicu   1  
Žarulje 60W L1-L3 3  
Priključnice   10  
Mikrofon kondenzatorski Mic 1  
    Ukupno