Ulični svijetlosni automat


Prikazana je shema uređaja kavog možete naći u stupovima vanjske rasvjete (ako se iko imo muda penjat;-). Dok ima sunca Bogu fala ne treba vanjska pa je zbog toga upotrebljen LDR kao senzor. Kad sija sunce LDR ima mali otpor pa nema prednapona na bazi tranzistora Q1 pa je on u zapiranju i cijeli sklop miruje. Međutim kada padne mrak LDRu se poveća otpor pa na Q1 provede. Zbog prednapona koji se stvara na bazi Q2 (preko R4,R3) provede i ovaj tranzistor te zatim provede Q3 koji aktivra relej. Relej je 12V, 120 oma, dvokaontaktni sa time da se jedan kontakt spaja na žarulju a drugi ostavlja otvoren. Svak tko ne zna za što služi dioda D1 neka se obrati na ovaj mail (tip je barem četiri puta odgovarao to gradivo).

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
2N3906 Q1,Q2 2  
2N3053 Q3 1  
1N914 D1 1  
LDR bilo koji! LDR 1  
Otpornici      
25k trimer R1 1  
1,5k R2,R4 1  
7,5k R3 1  
2,2k R5 1  
Ostali elementi      
Baterija 12V U 1  
Relej 12V, 120 oma 2-kontaktni Re 1  
Lemne ušice   4  
    Ukupno