Video pojačalo


Na shemi je prikazano video pojačalo. detaljni rad sklopa ne treba predstavljati jer radi kao i ostala pojačala u ovoj klasi (dakle diferencijalno pojačalo sa FET-ovima te protukontaktni spoj tranzistora na izlazu (Q4 i Q5). U sklop je ubačen i tranzistor Q3 koji još više pojačava izlazni signal sa Q1.Pošto je pojačalo za videosignal ima 4 izlaza (označeni sa a,b,c i d). Videorekorderi i monitori imaju vrijednost impendacije na ulazu od 68 do 82 oma pa je gušenje 6dB. Ovo pojačalo ima pojačanje ne manje od 6dB pa će tako u najgorem slučaju signal izlaza biti jednak signalu ulaza. Potenciometar R10 kontrolira jačinu pojačanja a potenciometar R12 služi za dodatno pojačavanje amplitude VF signala tako da je širina frekvencijskog pojasa pojačala od 20 Hz da čak 25 MHz. Kod puštanja u rad treba provjeriti može li uređaj nakoji prikapčate ovakvo pojačalo dobiti struju jakosti 50mA. Ovakvo pojačalo nije predviđeno za pojačavanje zvuka pa se zvučni signali spajaju neposredno na uređaj.

Tablica elemenata

Element(oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Tranzistori      
BF 245B Q1,Q2 2  
BC 558 Q3,Q5 2  
BC 548 Q4 1  
Diode      
DX 400 D1-D3 3  
Otpornici      
10R R1 1  
82R R2 1  
47k R3 1  
22k R4,R5 2  
1k R6,R13,R15 3  
1,8k R7,R8 2  
470R R9,R11 2  
Potenciometar 4,7k linearni R10,R12 2  
220R R14 1  
47R R16,R17 2  
2,2k R18 1  
68R R19-R22 4  
Kondenzatori      
220n C1 1  
10u/16V elektrolit C2-C4 3  
68p C5 1  
220u/16 C6,C7 2  
Ostalo      
Lemne ušice   9  
    Ukupno: