Video odašiljač


Na shemi je prikazan jednostavan video-odašiljač sa kojim ćete biti u mogućnosti sliku iz kamere (ili bilo kojeg drugog uređaja) prebaciti preko antene na neki drugi uređaj. Odašiljač je prilično jednostavan: sastoji se od titrajnog kruga i mješača. Mješač je izveden pomoću tranzistora Q1 a mješa signal sa baze sa onim sa emitera. Titrajni krug se sastoji od zavojnice te kondenzatora C1,C3 i C5. Sa potenciometrom P1 se regulira jačina signala. Ako na prijemu signal nije dovoljno dobar preporučam izradu jednog sklopa koji će taj signal dovesti u red:

Radi se o jednostavnom pojačalu video signala.

Tablica elemenata

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
BG65 Q1 1  
2N2222 Q2 1  
1N914 D1 1  
Otpornici      
1k R1 1  
680R R2 1  
75R R3 1  
1,5k R4,R5 2  
22R R6 1  
500R trimer potenciometar P1 1  
Kondnenzatori      
1-10pF trimer C1 1  
0,01u C2,C5 2  
5p C3 1  
10p C4 1  
82p C6 1  
47u/16V elektrolit C7 1  
Ostalo      
Izvor napajanja 9V U 1  
Izvor napajanja 5V U1 1  
0,83uH zavojnica L1 1  
Antena dužine 30 cm   1  
Priključnice   6  
    Ukupno