Zvonce


Na shemi je prikazano elektroničko kućno zvonce. Zvonce dava zvučniku signal frekvencije 1kHz toliko dugo koliko posjetioc drži pritisnut prekidač tj. sklopku sa zvoncem na sebi (na shemi S1). U biti radi se o astabilu sa sklopom 555.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednsot) Pozicija Komada Cijena
Integrirani krugovi      
555 IC1 1  
Otpornici      
2,5k R1 1  
820 R2 1  
Kondenzatori      
470n/16V elektrolit C1 1  
10n C2 1  
470u C3 1  
Ostalo      
Baterija 5V U 1  
Zvučnik kristalni Zvucnik 1  
    Ukupno: