hr.alt.trash - Pojmovnik
 
Ne treba posebno objašnjavati svrhu ovih stranica. Naravno, pojmova koje bi trebalo uvrstiti u ovaj pregled ima
puno, puno više od ovih nekoliko nabrojanih, ali pomalo...
Naravno, svi ste pozvani na suradnju i ako imate neku ideju ili prijedlog što bismo trebali obraditi u ovom
pojmovniku, pošaljite nam mail.
 
 
Trash ikone: