---SITE JE NAMIJENJEN LJUBITELJIMA KNJIŽEVNOSTI , OSOBITO PJESNIŠTVA---
V E L I K A N I
hrvatskoga pjesništva
* * * * *

.
KANAL: Željko Petrin
MISLI I IZREKE

ANALIZIRANIH PJESNIKA

- *Dragutin Tadijanovič:
oo Moja je poezija izraz moga života. Ostanem li, ostat ću po njoj.
- * Ivan Goran Kovačić:
m U predsmrtnom izgaranju sve stvari i sva bića planu posljednjom ljepotom koja je najveća i oo oo oonajsavršenija. Sunce nije nikada tako krasno kao kada je na zapadu.
 o* Miroslav Krleža:
Nema ničega komičnijeg od oženjenog filozofa.
- *Antun Gustav Matoš:
Nsred kukavica čemu krepost diva.
...
 
AUTOR

O STRANICAMA

 • IrIzbor pisaca, pjesama i namjena
 • Budući da su ove web-stranice prvenstveno namijenjene učenicima osnovnih škola , a terminologija kao i sama stručnost je često iznad te dobne razine, svakako da će se tražiti i tumačenje stručnih, kompetentnih osoba. S obzirom na svoju namjenu stranice su koncipirane tako da je u njima uz tekstove naglašena zastupljenost slikovnog materijala i videa.
 • Za sada izbor je pao na šest hrvatskih antologijskih pjesnika: Dragutina Tadijanovića, Dobrišu Cesarića, Antuna Gustava Matoša, Ivana Gorana Kovačića, Miroslava Krležu i Antuna Branka Šimića. Izabrano je i šest njihovih pjesma koje su svojevrsni sinonimi za njihovo ime i najčešće obvezni dio školske lektire i udžbeničkih sadržaja: Dugo u noć, Jesen, Notturno, Moj grob, Loza i Opomena.

  Koncepcija

  Koncepcijski ove web.stranica imaju dva paralelna usmjerenja. Može se izabrati šest navedenih pjesma koje u sebi sadrže interpretaciju ( analizu ) te vizualiziranu video-prezentaciju svake pjesme. Interpretacija uz one formalne podatke o pjesmi ( vrsta stiha, rime itd. ) uključuje sadržajnu, odnosno doživljajnu i osjećajnu stranu pjesme, stilske postupke, ritam , tumačenje i umjetničku poruku.
 • Drugo usmjerenje se odnosi na pjesnike interpretiranih pjesama. Ono uključuje: životni put pjesnika , književnu ostavštinu i osvrt na književno djelo.
 • Dodatni sadržaji
 • U stranice su uključena i neki sadržaji iz teorije književnosti. Dat je kratak pregled književnih rodova i podjela unutar njih ( lirika, epika i drama ).
 • Radi živopisnosti, uz interpretaciju pjesme i životopis pjesnika, u različitim bojama pozadine izdvojene su neke misli i izreke analiziranih pjesnika.

  S nadom da će Vam ove web-stranice barem malo pomoći u približavanju našim velikim umjetnicima pisane riječi, da ćete pronaći nešto za sebe , za svoje književno uzdizanje pozdravlja Vas

AUTOR
( informatičkog dijela, dizajna i tekstualnog dijela)
Željko Petrin, profesor Hrvatskog jezika i književnosti

E-MAIL: zeljkox.petrinx@gmail.com