---SITE JE NAMIJENJEN LJUBITELJIMA KNJIŽEVNOSTI , OSOBITO PJESNIŠTVA---
V E L I K A N I
hrvatskoga pjesništva
* * * * *

.
PREGLED SADRŽAJA
DODATAK ( STILSKE FIGURE )

NALAZE SE NA STRANICAMA

* SKUPINA 1/6. (Dugo u noć) : epitet, m usporedba, personifikacija
m-* SKUPINA 2/6. (Jesen) : metafora, alegorija mmm simbol
- * ISKUPINA 3/6.:(Notturno) : asonanca, -- onomatopeja, aliteracija, gradacija
* SKUPINA 4/6. ( Moj grob) : elipsa, mm ponavljanje, oksimoron
- *-SKUPINA 5/6. ( Loza) : hiperbola,-litota, eufemizam
- * SKUPINA 6/6. (Opomena) : opkoračenje, sinestezija, perifraza

 

..
 
PJESME
VIZUALIZACIJA I INTERPRETACIJA
 
Dragutin Tadijanović: DUGO U NOĆ ( skupina 1/6. )
 
 

Kako kaže i sam autor, pjesma je nastala u ljetu 1931. godine nakon njegova povratka u Rastušje. Ona je ljetna slika sjećanja na zimsku noć i majku koja je teško radila za svoju djecu. Sam pjesnik nije želio davati nikakva objašnjenja vezana uz pjesmu i njezinu poruku. ... Više.
1. VIDEO
 
 
Dobriša Cesarić: JESEN ( skupina 2/6. )
 
 

U tematskom pogledu pjesma pripada kategoriji pejzažne poezije. Međutim, kako se iza njezine strukture u analizi razotkrivaju i dublja misaona značenja, (kao u mnogim Cesarićevim pjesmama), iz drugoga plana može se o ovoj pjesmi govoriti kao o misaonoj pjesmi. .... Više

2. VIDEO
 
 
Antun Gustav Matoš: NOTTURNO ( skupina 3/6. )
 
 
Notturno je posljednja Matoševa pjesma, antologijske vrijednosti koju je napisao u suton svojega relativno kratkoga života u bolesničkom krevetu. U njezinu nastanku značajan je moment što je posljednju korekturu izvršio nekoliko dana prije smrti. ..... .Više
3. VIDEO
 
 
Ivan Goran Kovačić: MOJ GROB ( skupina 4/6. )
 
 
Do dana današnjeg ostaju polemični tonovi je li ovo vizionarska pjesma Ivana Gorana Kovačića, je li on svojom intuicijom uspio naslutiti svoj tragičan kraj i bezimenost svojega počivališta. Uz one, koji ovu Goranovu pjesmu smatraju vizijom vlastite smrti, ima i onih .... Više
4.
 
 
Miroslav Krleža : LOZA ( skupina 5/6. )
 
 
Pjesma je ispjevana u vezanom stihu, u pet strofa po dva stiha ( dvostihu ). Rima je parna ( aa, bb ...) i stalna u svim strofama. Stihovi su deveterci, deseterci, jedanaesterci i dvanaesterci.. Sporo, ali silovito i uporno, iz blata i kiše, u nezaustavljivoj težnji da se uzdigne....Više
5.
 
 
Antun Branko Šimić: OPOMENA ( skupina 6/6. )
 
 
U duhu ekspresionizma, kojemu je A. B. Šimić pripadao u jednom dijelu svojega života, pjesma je ispjevana u rado korištenom slobodnom stihu, simetrično grafički oblikovana, svrstana u četiri strofe po tri stiha, bez interpunkcija ( osim uskličnika na kraju svake strofe ). ...Više
6.
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-MAIL: zeljkox.petrinx@gmail.com