---SITE JE NAMIJENJEN LJUBITELJIMA KNJIŽEVNOSTI , OSOBITO PJESNIŠTVA---
V E L I K A N I
hrvatskoga pjesništva
* * * * *

.
PREGLED SADRŽAJA
MISLI I IZREKE

ANALIZIRANIH PJESNIKA

- *Antun. Gustav Matoš:
oo Dok je srca, bit će i Kroacije.
- * Miroslav Krleža:
-- -- Nigdar ni tak bilo, da ni nekak bilo, pa ni vazda ne bu da nam nekak ne bu.
- * Ivan Goran Kovačić:
Dobra stvar se ne može izraziti lošim stilom.
- *Antun Branko Šimić:
Pjesnici su čuđenje u svijetu.
- * Dobriša Cesarić:
Sve nas ulice vrijeđaju uvijek istim licima.

 

..
 
PJESME
VIZUALIZACIJA I INTERPRETACIJA
 
Dragutin.Tadijanović: DUGOU NOĆ
 
 

Kako kaže i sam autor pjesma je nastala u ljetu 1931. godine nakon njegova povratka u Rastušje. Ona je ljetna slika sjećanja na majku koja je teško radila za svoju djecu. Sam pjesnik nije želio davati nikakva objašnjenja vezana uz pjesmu i njezinu poruku. ... Više.
1. VIDEO
 
 
Dobriša Cesarić: JESEN
 
 

U tematskom pogledu pjesma pripada kategoriji pejzažne poezije. Međutim, kako se iza njezine strukture u analizi razotkri - i dublja misaona značenja, (kao u mnogim Cesarićevim pjesma-ma) može se o ovoj pjesmi govoriti iz drugoga plana kao o misaonoj pjesmi.... Više

2. VIDEO
 
 
Antun Gustav Matoš: NOTTURNO
 
 
Notturno je posljednja Matoševa pjesma, antologijske vrijednosti koju je napisao u suton svojega relativno kratkoga života u bolničkom krevetu. U njezinu nastanku značajno je i to da je posljednju korekturu izvršio nekoliko dana prije smrti ..... .Više
3. VIDEO
 
 
Ivan Goran Kovačić: MOJ GROB
 
 
I do danas ostaju polemični tonovi je li ovo vizionarska pjesma Ivana Gorana Kovačića, je li on svojom intuicijom uspio naslutiti svoj tragičan kraj i bezimenost svojega groba.... Više
4.
 
 
Miroslav Krleža : LOZA
 
 
Pjesma je ispjevana u vezanom stihu, u pet strofa po dva stiha ( dvostihu ). Rima je parna ( aa, bb ...) i stalna u svim strofama. Stihovi su deveterci, deseterci, jedanaesterci i dvanaesterci.. ...Više
5.
 
 
Antun Branko Šimić: OPOMENA
 
 
U duhu ekspresionizma, kojemu je A. B. Šimić pripadao u jednom dijelu svojega života, pjesma je ispjevana u rado korištenom slobodnom stihu, svrstanom u četiri strofe po tri stiha, bez interpunkcija ( osim uskličnika na kraju svake strofe ). ...Više
6.
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-MAIL: zeljkox.petrinx@gmail.com