---SITE JE NAMIJENJEN LJUBITELJIMA KNJIŽEVNOSTI , OSOBITO PJESNIŠTVA---
V E L I K A N I
hrvatskoga pjesništva
* * * * *

.
PREGLED SADRŽAJA
DODATAK ( TEORIJA KNJIŽEVNOSTI )

TEORIJA O STIHU

- * STIH I VRSTE STIHOVA : -------------POZICIJA ( LIRIKA 1/3 ) :
oo definicija stiha, vezani stih i slobodni stih.
- * RIMA I VRSTE RIME : POZICIJA ---- ( EPIKA 2/3 ) :
-- -- definicija rime, vrste rime: parna, križna, obgrljena, nagomilana i isprekidana rima.
- * VERSIFIKACIJA ILI PROZODIJA -- POZICIJA ( DRAMA 3/3 ) :
značajke versifikacije, hrvatska versifikacija ( silabičko-tonska ), vrste stopa ( trohej, jamb ----i daktil )

 

..
 
KNJIŽEVNI RODOVI
LIRIKA, EPIKA I DRAMA
 
LIRIKA ( SKUPINA: 1/3 )
)
 
Lirika je dobila ime po grčkom glazbenom instrumentu liri uz koji su se u staroj Grčkoj pjevale posebno osjećajne pjesme. Ona svoje najočitije oznake dobiva u lirskoj pjesmi, ispjevanoj najčešće u stihovima , ali je moguće da se pojavi i u ritmičkoj lirskoj prozi. ... Više.
1. Lira - grčki instrument
 
 
EPIKA ( SKUPINA: 2/3 )
 
 

Dok su se u lirici osjećaji iskazivali neposredno s visokom dozom subjektivnosti, u epskoj se književnosti osjećaji iskazuju posredno preko događaja, opisa i likova. Epika dolazi od grčke riječi epos što znači riječ, pripovijedanje. .... Više

2. Homerov ep Ilijada
 
 
DRAMA ( SKUPINA: 3/3 )
 
 
U osnovi svake drame nalazi se sukob. Taj se sukob zasniva na suprotstavljenim načelima koji dovode do akcije i reakcije suprotnih tendencija stvarajući dramsku napetost i neodoljivu težnju ka završetku i razrješenju sukoba. ..... .Više
3. W. Shakespeare
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------

E-MAIL: zeljkox.petrinx@gmail.com