---SITE JE NAMIJENJEN LJUBITELJIMA KNJIŽEVNOSTI , OSOBITO PJESNIŠTVA---
V E L I K A N I
hrvatskoga pjesništva
* * * * *

.
PREGLED SADRŽAJA
MISLI I IZREKE

ANALIZIRANIH PJESNIKA

- *Antun. Gustav Matoš:
oo Vidje Hrvatska puno čuda, ali ne nađe štrika za oo toliko Juda.
- * Miroslav Krleža:
Govoriti o starim sramotama uvijek je poučno.
- * Dobriša Cesarić:
Što najjače peče u srcu, postat će
najveća opojnost.
- *Antun Branko Šimić:
Slava starosti, ali onoj koja miruje, onoj koja oo mudro šuti kada više ne zna mudro govoriti.

 

..
 
KNJIŽEVNI RODOVI
LIRIKA, EPIKA I DRAMA
 
LIRIKA
 
 
Lirika je dobila ime po grčkom glazbenom instrumentu liri uz koji su se u staroj Grčkoj pjevale posebno osjećajne pjesme. Ona svoje najočitije oznake dobiva u lirskoj pjesmi, ispjevanoj najčešće u stihovima , ali je moguće da se pojavi i u ritmičkoj lirskoj prozi. Takvoj je prozi danas najbliže slobodan stih ... Više.
1. Lira - grčki instrument
 
 
EPIKA
 
 

Dok su se u lirici osjećaji iskazivali neposredno s visokom dozom subjektivnosti, u epskoj se književnosti osjećaji iskazuju posredno preko događaja, opisa i likova. Epika dolazi od grčke riječi epos što znači riječ, pripovijedanje..... Više

2.Homerov ep Ilijada
 
 
DRAMA
 
 
U osnovi svake drame nalazi se sukob. Taj se sukob zasniva na suprotstavljenim načelima koji dovode do akcije i reakcije suprotnih tendencija stvarajući dramsku napetost i neodoljivu težnju završetka i razrješenja sukoba...... .Više
3. W. Shakespeare
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------

E-MAIL: zeljkox.petrinx@gmail.com