ŠTO JE PIŠTOLJ

 

ŠTO JE PIŠTOLJ?

Pištolj je vatreno oružje i nema jedinstven opis. Prema enciklopediji, pištolj je (kratko) ručno vatreno oružje s poluautomatskim punjenjem. Sustav se zasniva na tome da se spremnik, s određenim brojem metaka (6 do 20) smještaju u pištolj i da se prazna čahura automatski izbacuje energijom ispaljenog metka, te smješta novi metak. Zakon je jasan u određenju oružja: to je predmet kojim se zrno izbacuje kroz cijev uslijed kemijske eksplozije (vatreno oružje), ili fizičkom reakcijom (zračno oružje).

Pištolji se mogu podijeliti na :

* pištolji s jednostrukim hodom

* pištolji s dvostrukim hodom

Objašnjenje: Jednostruki hod znači da se udarač mora zapeti prije svakog opaljenja. Većinu vremena to se radi punjenjem pištolja, povlačenjem navlake unatrag, što uvodi metak u cijev. U tom se postupku udarač napinje automatski. Dvostruki hod znači da se zapinjanje udarača odvija mehanički u prvoj fazi povlačenja okidača.U drugoj fazi puta okidača, udarač se oslobađa, snažno udara naprijed i zrno se ispaljuje.

Pištolj se sastoji od više dijelova i sklopova:

a.) sklop navlake

b.) cijev s unutarnjom komorom i povratnom oprugom/ oprugama i vodilicama povratne opruge

c.) sklop okvira s rukohvatom

d.) sklop spremnika

SKLOP NAVLAKE: Navlaka pištolja ima jednaku funkciju kao i zatvarač puške. Navlaka osigurava bravljenje i punjenje streljivom.

Dijelovi sklopa navlake su:

* navlaka sa zatvaračem

* udarna igla s oprugom udarne igle

* izvlakač s oprugom koji nakon opaljenja izvlači praznu čahuru iz cijevi

* izbacivač, koji izbacuje ispaljenu čahuru postrance iz navlake

Izbacivač kod nekih modela može biti ugrađen u sklop okvira. Ponekad udarna igla, u sprezi s izvlakačem (primjer: FN, model 1910/22.). Colt 1911i modeli izvedeni iz njega, imaju izbacivač ugrađen u sklop kućišta. Kočnica kod nekih modela je na navlaci, no kod drugih na kućištu oružja. Na gornjoj strani navlake nalaze se ciljnici, stražnji i prednji.

CIJEV S LEŽIŠTEM METKA

Cijev se sastoji od polja i žlijebova. Oni zrnu, kad je ispaljeno, na njegovu putu kroz cijev, daju potrebnu rotaciju oko osi. Na brzinu rotacije utječe korak uvijanja pola i žlijebova. Na primjer: korak uvijanja od 250mm znači da polja i žlijebovi čine potpunu rotaciju (360 stupnjeva) na duljinu od 250 mm. Vanjski promjer zrna nešto je veći nego promjer između polja u cijevi, tako da zrno prolazeći kroz cijev mora rotirati. Rotacija je neophodna da bi zrno dobilo veću stabilnost u putanji. Ležište metka je je dio cijevi u koji se ugurava metak. Ovaj je dio deblji, zbog toga jer paljenje metka proizvodi vrlo velik tlak plinova. Tlak se smanjuje pomicanjem zrna kroz cijev. Ako je debljina stijenki nedovoljna, došlo bi do rasprsnuća i strijelac bi mogao biti ozlijeđen. Na primjer: metak . 45 ACP daje tlak plinova od oko 1400 bara. A 9 mm Para postiže tlak od 2700 bara.

SKLOP KUĆIŠTA je rukohvat i svi dijelovi koji mu pripadaju.

Ti dIjelovi mogu biti:

* utvrđivać navlake: nakon posljednjeg opajlenja, kad je spremnik prazan, navlaka se zabravljuje u zadnjem položaju. Strijelac vidi da je njegov pištolj prazan. On može staviti novi, puni spremnik u pištolj, povući utvrđivač navlake prema dolje, navlaka se zatvara prema naprjed, a u istom trenutku novi metak pomiče se u cijev. Strijelac može odmah ponovno započeti s pucanjem.

* Utvrđivač spremnika: za uklanjanje spremnika iz pištolja

* Kočnica: za bravljenje sustava opaljenja pomoću razdvajača i / ili udarača i/ ili poluge okidača, ovisno o korištenom sustavu.

* okidač s oprugom okidača

* Poluga okidača: veza između okidača i udarača i / ili razdvajača

* Razdvajač: ovaj dio upravlja "izbacivanjem" udarne igle ili prekidanjem veze s udaračem, tako da on može pokretom prema naprijed udariti iglu

* Udarač s glavnom oprugom ili oprugom udarača: ne koristi se u svim pištoljima, zato što neki modeli nemaju udarač, i kod njih se udarna igla izbacuje odmah nakon što poluga okidača oslobodi razdvajač. Udarna igla se oslobađa i udara prema naprijed zbog pritiska opruge udarne igle

* Kočenje oružja vađenjem spremnika: ako nema spremnika u pištolju, razdvajači / ili poluga okidača je zabravljena ili razdvojena. (ponekad).

SKLOP SPREMNIKA:

Spremnik pištolja je vrlo važan dio. Opruga spremnika koja je krivo umetnuta može prouzročiti zastoj pištolja.

Spremnik pištoljase sastoji od:

* Kućišta spremnika

* Donosača: to je podloga koja pod određenim kutom gura naboje u spremniku nagore. U većini slučajeva donosač pokreče utvrđivač navlake nakon posljednjeg opaljenja

* Opruga spremnika

* Dno spremnika

Standardni spremnici mogu primiti od 5 do 25 metaka ovisno o vrsti, modelu, marki i kalibru pištolja.

 

                                                                              što je revolver>>