UDRUGA INVALIDA RADA

GRADA PULE

 

 


 

Osnovni podaci

 

 

Članice Saveza

 

 

Statut Saveza

 

 

Tijela Saveza

 

 

Ciljevi i djelatnost

 

 

Aktivnosti Saveza

 

 

Financiranje Saveza

 

 

Mediji o nama

 

 

Foto galerija

 

 

Info kutak

 

 

Index

 

 

Povratak na Članice Saveza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udruga invalida rada grada Pule – UIRG PULA

Tomasinijeva 11

52100 PULA - REPUBLIKA HRVATSKA

 

      Telefon/telefaks:

00385(0)52/212-961

      E-mail: 

udruga.invalida.rada.grada.pule@pu.t-com.hr

      Matični broj:

3291855

      Utemeljena:

03.ožujka 1968.godine

      Predsjednica:

Boris Jurevini

      Dopredsjednik:

Luka Glavan

      Tajnica:

Milena Jelić

      Knjigovođa:

Ljubinka Černi

      Broj žiro računa:

2407000-1118015455

OTP banka Hrvatska d.d. Zadar