Slaven Jakelić

Kondenzatori

Kondenzator je elektronički element koji na sebe može primiti određenu količinu elektriciteta. Količina elektriciteta je veća što su veći kapacitet i napon na koji je kondenzator priključen.

Q = C x U

Osnovna jedinica za kapacitet je Farad. Otpor kondenzatora za izmjeničnu struju nije konstantan. On zavisi od frekvencije izmjenične struje.

Xc = 1 / 2Pi x f x C

Xc - otpor za izmjeničnu struju

f - frekvencija izmjenične struje

C - kapacitet kondenzatora

Otpor kondenzatora za istosmjernu struju je beskonačno velik, i za strujni krug istosmjerne struje predstavlja prekid strujnog kruga. Kondenzatore kao i otpornike možemo spajati serijski i paralelno.

Serijski spoj: 1/Cu = 1/C1 + 1/C2

Paralelni spoj: Cu = C1 + C2

Promjenjivi kondenzator:

Promjenjivi kondenzator se sastoji od rotora i statora. Stator je izrađen od niza ploča, kao i rotor. Između ploča se nalazi zrak ili neki drugi izolacioni marerijal. Kada pokrećemo rotor, ploče rotora ulaze između ploča statora i na taj način mjenjamo kapacitet kondenzatora. Kondenzator može imati neki maximalni kapacitet a isto tako i minimalni. Taj odnos između maximalnog i minimalnog kapaciteta nazivamo koefcijentom prekrivanja (k).

k = Cmax / Cmin

Stalni kondenzatori:

Klasificiramo ih prema vrsti dialektrika.

- papirnati

- keramički

- od tinjca

- elektrolitski ( polarizirani, bipolarni ), mora se paziti pri ugradnji na polarizaciju

- drugi

Kod ugradnje kondenzatora u elektronički sklop moramo paziti na polarizaciju, visinu napona, odnosno da li je građen za istosmjernu ili izmjeničnu struju. Ako ugradimo krivi kondenzator može doći do proboja istog koji može uzrokovati neželjeni kvar drugih elektroničkih elemenata. Kakav je kondenzator, proizvođać najćešće napiše na kućištu elementa ili označi bojama.

Ispitivanje elektrolitskog kondenzatora

Ispravnost kondenzatora možemo ispitati ommetrom. Pri tome mjerno područje stavimo na x10 ili x100. Ispitne žice ommetra priključimo na polove elektrolitskog kondenzatora. Kazaljka ommetra će skrenuti do nekog mjesta na skali i zatim će se početi polako vraćati na prvobitan položaj. Mjerenje treba ponoviti nekoliko puta i pri tome mjenjati polaritet. Ako se kazaljka otkloni do nekog mjesta ili do maximuma a poslje se ne vrati u prvobitan položaj, znači da je elektrolitski kondenzator neispravan, odnosno znači da je u kratkom spoju. Treba imati na umu da će se kazaljka ommetra otkloniti više ako je veći kapacitet kondenzatora i ako je veće mjerno područje ommetra.

Digitalni mjerni uređaji imaju ugrađen sklop za ispitivanje kapaciteta kondenzatora. Problem je u tome što se mogu ispitivati kondenzatori samo do relativno malog kapaciteta npr. 2microF. Zato nam je predhodno opisana metoda važna.

 

mailto:slaven.jakelic@zg.tel.hr