Bartolomej
Lomnička povijest, kulturna baština, vjekopisi i slikopisi
DONJA LOMNICA
sve poštivam - svoje uživam
LOMNICA NEWS
friške vijesti
HRVATSKA
kak je lepo moja domovina
TUROPOLJE
čuvaj što ti ostaviše naši stari 

slavko.stepanic@zg.htnet.hr

++385 1 6234 133
Odranska 30
10412 Donja Lomnica
Turopoljski webmaster: