Otok
Home O meni Otok Lešće Kikići


Najstariji tragovi života

Starokršćansko doba

Starohrvatsko razdoblje

Pod osmanlijskom vlašću

Hrvatski narodni preporod

28. ožujak. 1944.

U novoj stvarnosti

 

Najstariji tragovi života

 

Voda, bez koje nema života privlačila je u ovaj kraj ljude još u pretpovijesno doba. Stoljećima je Cetina stvarala svoj tijek, mijenjala ga, ostavljala toplini sunca otoke u svome njedru. Otoci na Cetini bili su prikladni za gradnju sigurnijih stanova, sojenica, pronađenih na Dugišu.

Na tom otoku, usred hladne vode Cetine, nađena su dva sloja naseobina: stariji, sojenički (kraj brončanog i početak željeznog doba), iz oko 1300 godina pr. Krista, i drugi, ilirsko-rimski iz 1. stoljeća pr. Krista.

 

Starokršćansko doba

 

Na položaju Mirine u Otoku pronađeni su ostaci bazilike iz VI. stoljeća, duge 23 m. Podignuta je u vrijeme cara Justijana (527.-565.), obnovitelja rimskog carstva, kad se u cijelosti učvrstilo kršćanstvo u našim krajevima. Crkva u Mirinama bila je pravokutnoga oblika s polukružnom apsidom. Ispred crkve bilo je predvorje, i još jedno s grobnim kapelama.

Uz sjeverni i južni zid bazilike nizale su se prostorije i krstionica sa zidanim krsnim zdencem u obliku križa. U krsni se zdenac ulazilo preko dviju kamenih stepenica, budući da se tada krštavalo uranjanjem krštenika u vodu.

Neki arheolozi, zbog prisustva krstionice, misle da je tu bilo sjedište biskupije Ludrum, spominjane na salonitanskim saborima (530.-533. g.)

 

 

Starohrvatsko razdoblje

 

Nakon seobe naroda Hrvati su se naselili i u ovaj kraj naše domovine, lijep i udoban, ali udaljen od većih putova, pa se stoga o njegovoj prošlosti i ne zna mnogo.

U vrijeme hrvatskih narodnih vladara kraj je pripadao Cetinskoj županiji. Njome su upravljali župani u ime hrvatskih knezova i kraljeva. Cetina je crkveno pripadala Splitskoj nadbiskupiji.

Iz visokog srednjeg vijeka sačuvano je nekoliko stećaka.

 

 

Iz starohrvatskog razdoblja nalazi su rijetki. Jedan od takvih je i ulomak oltarne pregrade s križem ukrašenim pleterom, a vjerojatno potječe iz grobne kapele.  

Pod osmanlijskom vlašću

 

Područje je administrativno pripadalo Kliškom sandžakatu, ustanovljenom 1537. godine, a sinjskoj nahiji. Na Cetini, na Dugišu i dalje je postojalo utvrđeno naselje. Nakon povlačenja Turaka nadolazile su na područje otočke općine nove obitelji iz Bosne, Poljica i Hercegovine.

Članovi obitelji Katić dobili su odobrenje za obrađivanje zemlje i iskorištavanje pašnjaka u Koritima, mjestu podno Kamešnice, sedam kilometara udaljeno od Otoka.

Zbog neprirodnih granica narod je očekivao novi rat s Osmanlijama koji je izbio 1714. Na tom osvajačkom pohodu neprijatelju su se suprotstavili malobrojni ali hrabri Otočani. U Dnevniku opsade grada Sinja vjerno je opisana hrabra obrana Otočana, ali i njen tragični završetak.

Otočani su bile žrtve junačkog pokušaja zaustavljanja neprijatelja na obali Cetine. Bila je to tragična pobjeda nad nadmoćnim neprijateljem. Krv, crni dim, pljačka i palež obavili su Sinjsku krajinu sve do dana Naše Zaštitnice, do blagdana Velike Gospe kada je neprijateljska vojska preko noći sramotno napustila sinjsku dolinu i preko Prologa pobjegla u Livno.

U tom krvavom obračunu otočke su žrtve utkale svoje živote u stoljetnu borbu Hrvata za slobodu svoje domovine.

 

1715
SERASKER MEHMET PALEĆI I ŽAREĆI PO CETINI
OPKOLIO 27. SRPNJA ZBIG NA OTOKU 
ODAKLE SE OTOČANI OD BOJA JUNACI
SA ŽUPNIKOM FRA STJEPANOM VUČEMILOVIĆEM
BESPRIMJERENOM HRABROŠĆU BRANE POBIVŠI HILJADU TURAKA
KAD SILA NADVLADALA RANE OSVOJIŠE SLAVNO PADE 
STO ČETRDESET VITEŠKIH BORACA BRITKOM SABLJOM U DESNICI
BESMRTNIM ZATOČNICIMA RODNOG OGNJIŠTA VJERE SVETE
BLAGODARNO POTOMSTVO DVJESTOLJETNOJ USPOMENI PODIŽE
1915

Hrvatski narodni preporod

 

S hrvatskim narodnim preporodom, od 1860. godine, i kod seljaka se pomalo javlja zanimanje i za pitanja osim egzistencijalnih; počinje se vjerovati da život može biti drukčiji pa i bolji; osjeća se buđenje moderne hrvatske narodne svijesti.

Kada je 1908. godine trebalo birati dva zastupnika za Dalmatinski sabor u Zadru, demokrati su nastupali kao zaštitnici seljaka, pa ipak, pod hrvatskim barjakom, predvođeni fra Mijom Kotorašom 100 birača glasovalo je za pravaše a za demokrate samo 12. Bila je to velika pobjeda pravaša.

U Otoku je kao kapelan djelovao Fra Konrad Odak koji je skladao Otočku misu.

01. listopada 1909., otvorena je u Otoku  osnovna škola.

 

28. ožujak. 1944.

 

28. ožujaka 1944., dan je koji je ispunio mrtvare s 481 imenom, dan na koji je nasilno ugušena 481 želja za životom. (Od tog broja u Otoku je stradalo 171 osoba.)

Početkom 1944. godine Nijemci su poduzimali borbene akcije. U njima je sudjelovala SS divizija Princ Eugen i bataljun Vražije divizije. One su 28 ožujka izvršile krvavi pokolj mirnog i nevinog pučanstva Otoka, Gale i Rude, ali drugih podkamešničkih sela.

 

U novoj stvarnosti

 

Malobrojne pristaše novoga režima i komunističke partije uvele su diktaturu kojoj se morao pokoriti svatko: svećenik kojemu je ograničen rad na crkvu i u sakristiju; učitelj koji je morao učiti mladost službenu marksističko-materijalističku znanost; obični čovjek koji se morao pretvoriti u društvenog radnika, ući u seoske zadruge i tako se staviti pod kontrolu partije.

Na sve te pritiske narod je odgovorio pasivnim otporom. Rijetki su na ovom području ulazili u komunističku partiju. Naprotiv ovaj je kraj dao ponajviše svećenika i časnih sestara i to u vrijeme kad se duhovni stalež mislio uništiti.

Stvaralo se više egzistencijalno nego razumsko osjećanje Boga. prihvaćalo se djetinje doživljavanje Boga, ali te se vjere držalo muževno čvrsto. Vjerovalo se da se preko vjere u Boga i Majku Božju spašava narod i narodnost, hrvatstvo i domovina Hrvatska, što je i bilo točno.

Život u Otoku u to vrijeme biva sve teži pa mnogi odlaze u strani svijet.

 

Odlaskom u inozemstvo otvaraju se i duhovna obzorja. Sve više se uvjeravaju da se u slobodi i u svojoj državi jedino može ostvariti svoje narodno pravo i svoj vlastiti život. Stoga je narod prihvatio hrvatsko proljeće ali još više pokret za višestranačku državu. Zato se u cijelosti odazva na prve višestranačke izbore 1990. godine, kada je Hrvatska pobijedila snagom cijelog hrvatskog naroda.

Ali ipak nije moglo proći bez žrtava pa su tako u Domovinskom ratu neprekinutu žrtvenu nit nastavili: Luka Erceg, Ante Jukić, Branko Vugdelija, Marko Žižić-Gušo, Tomislav Jukić, Davor Laco, Borislav Vrdoljak.


povratak na vrh