V&V design

UPOZORENJE: Svi poslovi sklapaju se na vlastitu odgovornost, te za eventualne probleme vlasnici site-a nisu odgovorni.

Glas uredništva!

Music Treasure nudi vam objavljivanje oglasa bez naknade, pa stoga ne preuzima odgovornost za kvalitetu i podrijetlo stvari, te za istinitost podataka koje oglašivači navode u svojim ogalsima. "Rok trajanja" oglasa je 30 dana, osim ako oglašivač kontaktira uredništvo i zatraži njegovo produženje. U slučaju uspješne prodaje/kupovine, oglašivač bi trebao obavijestiti uredništvo o tome. Tada oglas ostaje aktiviran još 7 dana, uz napomenu da je predmet prodan. Ako postoje nekakve nejasnoće obratite se na naš e-mail.