Matematika

za TEHNIČKE ŠKOLE.................


ZADACI i VJEŽBE .....................


IDIMASU - interaktivni digitalni multimedialni sadržaji za samoučenje
"Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost, te postotni i kamatni račun"

izradila ili sudjelovala u izradi
VERA ĆURKO-AREŽINA profesorica matematike TEHNIČKE ŠKOLE Šibenik