Visual Astronomy

MESSIER 1
Messier 1
   
RA:
05h 34m 30s
DEC:
+22° 01' 00''
Tip:
Ostatak supernove
NGC:
5272
Magnituda:
8.40
Površinski sjaj:
12.2
Prividne dimenzije:
8'x4'
Udaljenost:
6,300 ly
   
 

M1 ili Maglica Rakovica (katalogizirana još kao NGC 1952 i Taurus A) je ostatak supernove iz 1054. godine u zviježđu Bika. Maglicu je prvi promatrao 1731. godine John Bevis, a 1758. Charles Messier uvrstio ju je kao prvi objekt u svoj katalog (Messierov katalog).

Maglica je nastala kada je 4. srpnja 1054. eksplodirala supernova u zviježđu Bika. Kineski astronomi opisali su supernovu kao 4 puta sjajniju od Venere što znači da je imala prividnu magnitudu od -6. Supernova je bila 23 dana vidljida po danu i još 653 dana po noći. Prema tim podatcima pretpostavlja se da je SN 1054 (oznaka te supernove) bila Tip-2 supernova. Vjeruje se da je masa zvijezde koja je ekplodirala u SN 1054 bila između 8 i 12 sunčevih masa.

Supernova je iza sebe ostavila oblak užarenog plina koji se polako širi. Taj ovalni oblak plina ima dimenzije od 8' dužine i 4' širine. Na udaljenosti od 6,300 ly to odgovara dimnezijama od 11 ly. Plin koji danas vidimo se većinom sastoji od ioniziranog helija ili vodika s primjesama ugljika, kisika, neona, dušika, željeza i sumpora. Fotografije otkrivaju njenu vlaknastu strukturu, specifičnu za ostatke supernova, sjajnije središe i otpički pulsar. Uspoređujući s prijašnjim fotografijama, otrkivena je i brzina širenja od 1500km/s. Temperatura plina je od 11,000 K do 18,000 K.

Messier ju je zamijetio 1758. godina kada je promatrao sjajan komet. Kad ju je ugledao mislio je da se radi o još jednom kometu. Preteći njen položaj kroz više noćiju uvidio je da se maglica ne pomiće što je dokazivalo da se ne radi o kometu. Da bi izbjegao daljne zabune odlučio je katalogizirati sve maglice koje je mogao vidjeti svojim teleskopom.

 
OSTALE SKICE
           
  Messier 1        
 
Messier 1 (2005.)
       

 

VEDRAN VRHOVAC©

2006.-2007.