MOBBING, ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA

Dopis Prosvjetnoj inspekciji po obavljenom nadzoru.

Mladen Sabljak
profesor tjelesne i zdravstvene kulture
u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu,
Medulićeva 33
Đorđićeva 21
10000 Zagreb


Republika Hrvatska
Ministarstvo prosvjete i športa
Prosvjetna inspekcija
Zagreb, Trg burze 6

U svezi s posjetom Vašeg savjetnika (inspektora) Prosvjetne inspekcije profesora Željka Štefanca koji je 16. travnja 1999. u Prvoj ekonomskoj školi istraživao navode iz nekakvog “anonimnog pisma” što ga je navodno primio ravnatelj te škole Slavko Trupeljak, molim Vas da mi uredovno dostavite preslik tog "anonimnog pisma" kao i zapisnik o provedenoj inspekciji dana 16. travnja 1999, a u povodu i na temelju navoda iz tog pisma.
Ravnatelj Trupeljak, odbio je dati mi kopiju (preslik) tog najnovijeg “anonimnog pisma” u kojem se blati mene i moj pedagoški rad.
Vaš inspektor profesor Štefanac prilikom svog posjeta izvršio je inspekciju, saslušavao veći broj učenika u četiri razreda u trajanju više od tri školska sata, a da toj inspekciji ja osobno nisam smio prisustvovati. Nakon toga odbio je moju molbu da mi uruči kopiju tog “anonimnog pisma” i jedan primjerak zapisnika o izvršenoj inspekciji. Dakle taj zapisnik nisam vidio, inspektor mi ga nije pročitao niti mi dao da ga supotpišem premda se zapisnik kao i cjelokupna provedena inspekcija odnosi na moj rad a sve u svezi sa optužbama iznesenim u tom navodnom "anonimnom pismu":

Još jednom Vas molim da na moje utemeljene i potpisane predstavke poput ove reagirate barem s onoliko pozornosti kolika se u Ministarstvu poklanja anonimnim pismima.

S poštovanjem,

Mladen Sabljak


Zagreb, 22. travnja 1999.

... a evo i odgovor na dopis. "Anonimno pismo" se uopće ne spominje, ali se velika pozornost posvećuje formalno-pravnim nedostacima dopisa iako je nebitno da li je gospodin Željko Štefanac viši savjetnik ili prosvjetni inspektor i čiji je on službenik...REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA


Uprava prosvjetne inspekcije
KLASA: 602-03/99-01/85
URBROJ: 532-03-02/1-99-3
Zagreb, 23. travnja 1999.
MLADEN SABLJAK
10000 Z A G R E B
Đorđićeva 21

PREDMET: Obavijest

Zaprimili smo Vaše pismo od 22. travnja 1999. godine i obavještavamo Vas da smo Vaš podnesak dostavili Zavodu za unapređenje školstva, Zagreb.
Gospodin viši savjetnik Željko Štefanac nije prosvjetni inspektor već službenik Zavoda za unapređenje školstva u Zagrebu, Badalićeva 24 i vjerojatno se radi o stručno-pedagoškom nadzoru, a ne o inspekcijkom nadzoru kako Vi navodite u Vašem pismu.

S poštovanjem