MOBBING, ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA

Mladen Sabljak
profesor tjelesne i zdravstvene kulture
u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu,
Medulićeva 33

Republika Hrvatska
Ministarstvo prosvjete i športa
n/r ministra Božidara Pugelnika
Zagreb, Trg burze 6
Pučki pravobranitelj
Zagreb, Opatička 4

Vaš broj:
KLASA: 602-03/98-01
Ur. broj: 51-88-01-98-348

Kao što sam i pretpostavljao, a moj odvjetnik o tome Vas je i izvijestio u svom dopisu pod gornjim brojem dana 25. svibnja 1998. godine, ravnatelj Prve ekonomske škole u Zagrebu Slavko Trupeljak, pričekavši na kratko da se zaboravi slučaj vezan za organiziranje školskih ekskurzija u inozemstvo protivno Naputku o organizaciji izleta i školskih ekskurzija Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske Klasa: 602-02/96-01-222, Ur. br. 532-02-02/2-96-3 od 19. studenoga 1996.), na svoj uobičajeni i već poznati način služeći se anonimnim pismom za koje tvrdi da ga je primio od njemu nepoznate osobe, ponovno pokušava ugroziti moj ljudski, profesionalni i strukovni pedagoški dignitet i mjesto u Prvoj ekonomskoj školi a sve u nastojanju da provede svoju neutemeljenu prijetnju sadržanu u “Upozorenju o obvezama iz radnog odnosa” (Prva ekonomska škola, Klasa: 602-03/98-01, Ur. broj 251-88-01-98-348 od 18. svibnja 1998):

“Ovim pismenom upozoravam vas da ste dužni uredno izvršavati svoje radne obveze u skladu sa sklopljenim ugovorom o radu."
3. U slučaju ponovljenog kršenja radnih obveza razmotrit ću mogućnost otkaza ugovora o radu sklopljenog 10. srpnja 1996. godine."


Moj odvjetnik tada Vam je u spomenutom dopisu 25. svibnja 1998. skrenuo pozornost na takve metode i prijetnje ravnatelja Prve ekonomske škole:

“Ovakva nedvosmislena prijetnja otkazom na osnovu četiri brzometne “inspekcije” od kojih su dvije ravnateljeve još i izmišljene upućuju na očigledno smišljeno pripremanje otkaza mom klijentu nastavniku Mladenu Sabljaku, pa ovim putem molimo upravu škole, Školski odbor i Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske da s dužnom pažnjom razmotre sve ovdje navedeno i ponište citirano “Upozorenje o obvezama iz radnog odnosa” kao neutemeljeno, jer Mladen Sabljak odlično pozna sve svoje obveze i njih se pridržava u radu, kao i ostali nastavnici te škole.
"Također molimo da se ispita sadržaj dosjea Mladena Sabljaka, profesora Prve ekonomske škole, jer ravnatelj već duže vrijeme u taj dosje unosi ovakve i slične “dokumente” o njemu, gdje će se naći još nekoliko ovakvih i sličnih dokaza o smišljenom proganjanju profesora Sabljaka od strane ravnatelja mr. sci. Slavka Trupeljaka u stilu i metodama za koje smo mislili da su odavno napuštene kao neljudske.”

/
Sa žaljenjem moram konstatirati da Vaše (i moje) Ministarstvo nije na odgovarajući način reagiralo na takve moje pisane i usmene predstavke o šikaniranju kojemu sam izložen unatoč svom savjesno, discipliniranom, stručnom i urednom izvršavanju radnih obveza, što potvrđuje i promptno reagiranje Prosvjetne inspekcije i dolazak prosvjetnog inspektora u Školu dana 16.04.1999. godine, a po “anonimnoj prijavi” koju je zaprimila Škola, odnosno Ministarstvo prosvjete i športa. Na moju molbu da mi uruči preslik tog navodnog anonimnog pisma, ravnatelj je to odbio. Ta inspekcija trajala je više od tri sata, uključujući razgovore s učenicama i učenicima (kojima, za razliku od ravnatelja, ja nisam smio prisustvovati) kao i uviđaj na licu mjesta, pri čemu je, dakako, utvrđeno da se u športsku dvoranu niti ne može ući bez prolaska kroz svlačionicu. To mi je tom prilikom kazao i sam prof. Štefanac, dodavši da je s ravnateljem čak razgovarao i o stanovitim “arhitektonskim preinakama” u samoj školskoj zgradi kako bi se omogućio izravni ulazak u športsku dvoranu umjesto kroz prolaznu svlačionicu.

Na žalost, profesor Štefanac odbio je moju molbu da mi uruči jedan primjerak zapisnika o izvršenoj inspekciji i, kao da se radi o nekakvoj tajnoj istrazi, nije mi dao niti da pročitam i supotpišem taj zapisnik premda je posrijedi opći upravni postupak u kojemu su i meni Zakonom zagarantirana prava.

Još jednom Vas molim da na moje utemeljene i potpisane predstavke poput ove reagirate barem s onoliko pozornosti kolika se, u Ministarstvu poklanja anonimnim pismima.

S poštovanjem,

Mladen Sabljak

Zagreb, 22. travnja 1999.