Piše:

Slavko Stepanić

 

                  Povijest crkve sv.Triju Kraljeva

 

Dok je postojala župa sv.Petra u Petrovini, Donja Lomnica pripada je u župu petrovinsku,

da bi zajedno bile 1668 godine pripojene u Veliku Goricu.

Kada je sagrađena u Lomnici prva kapela, nije poznato, ali bila je svakako sagrađena u prvoj polovici XVII.vijeka.

U popisu zemalja što ih je 1674.zapisao Juraj Habdelić isusovačkoj rezidenciji u Varaždinu, nabraja se također zemlja kod Lomnice uz crkvene zemlje(izvornik u nadbiskupskom arhivu)

Da je crkva sagrađena poslije Hasan-pašinih provala sigurno je, jer to potvrđuje narodna predaja koja se do danas sačuvala u narodu.

Tu predaju zapisao je Emilie Laszowsky pisac povijesti Turopolja i Lomnice, u vrijeme svog boravka u Lomnici 1.kolovoza 1909.

Predaju mu je kazivao Miko pl.Stepanić(r.1839.g.) iz Jurekove zadruge, koji je bio crkveni zvonar u to vrijeme.

Predaja govori kako je Turčin zauzeo čitavo Turopolje i onda ležal oko Mlake

Ondje su rasla četiri bresta, na njima su bile karike, o koje su turski časnici svoje konje 

privezivali.

Narod je bježao u brdine prema selu Dubrancu, te se krio po šumama.

Nakon duljeg vremena su se ipak Turopoljci ojunačili, pa se dogovorili, da če složnim silama udariti na Turke.

Došuljali su se u tamnoj noći do turskog tabora i onda je zapalio svaki šopicu(snopić slame)

što su je sobom ponjeli.

Turci iznenađeni u snu, preplašili su se, a kada je uza to počela krvava godina(kiša) padati, pobjegoše kao bez glave.

Naši su ih tjerali prema Sisku, gdje je neki Lacković podrezao stupove na tamošnjem mostu, te su se svi Turci potopili.

Kao uspomenu na onu krvavu godinu nose Turopoljke još i danas crvene rubače .

Kad su se žitelji Lomnice spremali na Turke, učinili su zavjet, govoreći: ako Bog da, da pobjedimo, bumu zezidali svete Tri Krale.

Taj su zavjet poslije pobjede ispunili i sagradili lomničku kapelu.

O lomničkoj kapeli govore i zapisnici turopoljskih kongregacija od godina 1665-1667.

Godine 1665.doznačena su joj dva hrastova stabla, a godine 1666.suhu stablo za ogradu dok su 1667.doznačena dva stabla za njezin popravak(arhiv Plemenite općine Turopoljske).

Potanje se opisuje kako je kapela bila sagrađena od hrastovih drva, žrtvenik je bio sa slikom svetih triju kralja, veče od kapele bilo je drveno predvorje u kojem je bio također jedan žrtvenik. Nad predvorjem je bio drveni zvonik s jednim zvonom.

Kapela je kod žitelja posjedovala raznog žita, od kojeg su morali dati za svaki vagan jedan kvartal u ime kamata, zatim soli i nešto novaca(zapisnik kanoničke vizite iz godine 1678.)

Crkveni krov bio je još dobar godine 1685.a oko kapele bila je drvena ograda.

Crkva je imala sve za služenje svete mise, među ostalim srebrni, pozlačeni kalež, dva misala i tri misna odijela, župnik je bio Mijo pl.Puceković 1678-1708., rodom iz sela Kuće, gdje je rođen 1645.g.

Oko 1692.godine crkva je temeljito obnovljena, postavljen novi strop.

Isto je postavljen novi žrtvenik, ukrašen raznim rezbarijama, ali nije bio još obojen

Pokraj slike sveta tri Kralja bili su na tom žrtveniku kipovi sv.Luke i sv.Bartolomeja koji je kasnije u crkvi dobio posebni žrtvenik.

Već u to vrijeme bila su veća proštenja u Lomnici a svečenicima se davao objed.

Godine 1699.crkva dobiva nov zvonik, a predvorje se popravilo

Crkva je več u to doba posjedovala drvenu klijet u kojoj su se nalazila dva ormara za žito.

Oko crkve još od starine nalazilo se grobljem na kojem su se sahranjivali žitelji Lomnice.

Kad su 1862.gradili nov zvonik i popravljali crkvu, na istočnoj strani iskopali su jamu za vapno.

Već spomenuti Miko pl.Stepanić-Jurekov pripovjedao je Emiliu Laszowskom da su ondje pronašli mnogo ljudskih kostiju.

Kosti su bile navodno vrlo velike, a lubanje čovječje bile su kao ,,vedrena voža” (50 litara)

Više puta žitelji su bez znanja župnikova ukapali na groblju djecu, a Arhiđakon Adam Antun Čegetek strogo je zabranio i zaprijetio da će biti crkva pod interdiktom, ako se to još koji put dogodi.

U kanoničkoj viziti iz 1704. piše da je kapela sv.tri Kralja bila dosta prostrana, tako da je u njoj bilo mjesta i za kišovitog i zimskog vremena.

U novije vrijeme prigradili su kapeli sakristiju od hrastovih greda.

Svete mise služile su se ovdje na Bogojavljenje, bijelu nedelju, Bartolovo i Lukinje.

Crkveni starješine birale su se obično na Blaževo.

1711.19.svibnja, Ivan pl.Čedneković ostavio je župnoj crkvi zemlju zvanu Šipkovčica od 30 sloga, a kapeli svetih Triju Kralja zemlju pri Poljaku od 6 sloga.

1724. 16.svibnja oporuku je pravio Mihalj Ferklić, koji je ostavio 100 talira da se služe svete mise za njega, za njegove roditelje i za one duše kojih se nebi imao tko spomenuti. Za tu svotu odslužena je 361 misa, još je ostavio goričke cirkve plaču jednog leta vu peneze, a kapeli na Lomnici polovinu te plače.

Kanoničku vizitaciju 21.veljače 1726.obavljao je kanonik arhiđakon Matej Mužinić,

pred njega nisu došli starješine lomničke kapele kako su po običaju morali.

Stoga je kanonik arhiđakon odredio da ima njihova kapela ostati zatvorena.

1730.u Lomnici se rodio svečenik Stjepan Dijanežević

1741.godine, u vrijeme župnikovanja Petra Petrinića 1723-57. Potanko staru drvenu kapelu opisao je arhiđakon Stanko Pepelko  u viziti.

Krov je bio dobar, a na zvoniku stajala je kupola, dok je kapela bila okrenuta prema istoku i nije bila baš velika, budući da je imala jedini prozor prema jugu.

Iz kapele došlo se u dosta prostrano predvorje, koje je bilo jednako kao i kapela, strop je bio urešen sa slikama na daskama.

Na velikom žrtveniku bio je kip kako dolaze k Isusu sveta tri Kralja, a sa strane bili su kipovi sv.Bartolomeja i sv.Marka

U predvorju nalazio se još jedan žrtvenik sv.Bartolomeja sa slikom svečevom i kipovima sv.Ladislava i sv.Mihaela, dok je u drugom predjelu bila slika sv.Ane između kipova sv.Katarine i sv.Elizabete.

Treći žrtvenik nalazio se također u predvorju, podignut u čast sv.Trojstvu.

Groblje oko crkve bilo je dobro ograđeno.

1747.rodio se u Lomnici svečenik dr.Stjepan Šoštarec, umro je 1825.g.a župnikovao je u Gorici 1757-1764.g..

1766. 19.ožujka, oporuku je pravila Barbara udova Stepanić r.Ferklić iz Lomnice, lomničkoj crkvi ostavila je 50 forinti, odranskoj isto 50 forinti dubranečkoj 14, na svete mise.

Godine 1749.kapela je nešto proširena i na novo pokrita, dok je 1758.na novo oslikana.

1768. Kanonsku vizitaciju obavio je u župi velikogoričkoj arhiđakon katedralni Josip Mikinović, selo Lomnica brojila je u to vrijeme 56 kuća.

Kapela je bila u dobrom stanju i čista; jedino krov je bio na jednoj strani slab, i ograda oko crkve potrgana.

Arhiđakon je zapovijedio žiteljima neka do Duhova sve poprave, inače se neče više moći u kapeli služiti sveta misa.

Župnik se tužio da nekoji, osobito siromašniji žitelji, na tamošnjem groblju ukapaju svoje mrtvace bez njegova znanja.

Arhiđakon je zaprijetio, da toga više ne čine, jer če inače svima zabraniti ukop na groblju.

Župnik Josip Pogledić tužio se na neke svečenike, možda domače sinove, koji su na nedjelje

i blagdane u kapeli služili svetu misu, te time odvračali žitelje od župne crkve.

Arhiđakon je naredio crkvenim starješinama, da ne smiju nikome na te dane kapelu otvoriti, več mora biti ključ kod župnika.

Zamjerio je arhiđakon Lomničanima i to, što su kapeličine crkvene starješine Jurja pl. Klafurića i Miju pl.Stepanića koji su vrlo marljivo utjerivali kapeličine dugove, bez ikakvog razloga i bez znanja župnikova i viših oblasti skinuli 1768.godine i druge postavili.

Arhiđakon je stare crkvene starješine na novo potvrduo i odredio župniku, da mu odmah javi, ako bi žitelji u službi smetali, da može to prijaviti duhovnoj oblasti.

Stara drvena kapela  sv triju Kralja postala je s vremenom trošna, pa se počelo razmišljati o gradnji nove zidane kapele.

Kod gradnje nove crkve žiteljima je znatno pomogla Plemenita općina turopoljska.

Na sjednici 4.srpnja 1777.godine doznačila je općina za gradnju crkve 80 greda, a na sjednici od 16.kolovoza iste godine, potrebito drvo za pečenje opeke.

Nova zavjetna crkva sv. triju Kralja(sječanje na post turska vremena) sagrađena je 1778.godine, bila je vrlo lijepa kako kaže zapisnik kanoničke vizite iz godine 1779.

Dugačka je bila 9 1/2 a široka 4 5/12 hvati, nadsvođena, taracana kamenom i imala na evanđeoskoj strani malu sakristiju.

U to vrijeme gorički župnik 1757-1779.,       bio je domači sin iz Lomnice.Stjepan Dijanežević

rođen 1730.g.

U crkvi je bio u početku več preko sto godina stari žrtvenik, koji su kasnije zanjenili novim.

Godine 1782 Lomnica je imala 45 kuće i 3 kurije(Adama Arbanas, Benka Arbanas prije Kraljić i Petra Modića prije Stepanić)

Godine 1782.u Božično vrijeme boravio je franjevac otac Modesto Salern, ponovio je to još 1783.i 1784.godine, dali je to bio prvi franjevac u Lomnici zasada ostaje nepoznanica.

Do dana današnjeg dolazak franjevaca sa Kaptola zagrebačkog bio je čest, razlog je bio duhovna i vjerska potreba Lomničana, a župa velikogorička nije imala u to vrijeme kapelana.

Godine 1790. i 1791.boravio je ponovno franjevac u Lomnici o Božiču ali nije poznato njegovo ime(župski zapis)

Iz prvog opisa kuća u Turopolju iz 1796.godine, razbire se da je krov na crkvenom žrtveniku trošan, zato je Plemenita općina turopoljska doznačila crkvi 350 forinti.

Tom svotom u vrijeme župnika Hegedića sagrađen je na zvoniku nov krov u obliku kupole.

Crkva je u to vrijeme još imala trošnu žitnicu i staru komoricu(popis kuća u Turopolju, Državni arhiv Hrvatske).

1799.godine  Lomnica broji 53 kuće, 605 žitelja, a živjelo je 128 vjenčanih parova, te iste godine pričesnici su pili još krv Isusovu iz kaleža.

Kad su se početkom XVIII.vijeka ustrajale u biskupiji nove župe, komisija je predložila, da se u Lomnici utemelji lokalna kapelanija, no to toga nije došlo.

U kapeli sv.tri Kralja bila su na godinu četiri proštenja, na koja su dolazili također svećenici iz susjednih župa.

Proštenja su se održavala na Bogojavljenje, na bijelu nedelju, na drugi dan Duhova, i nedelju poslije Bartolova.

Na Bartolovu okupljalo se najviše naroda, dok je od Badnjaka do Bogojavljenja svećenik neprestano boravio, služeći svetu misi i ispovijedajući vjernike.

Plemenita sudčija imala je potpunu ingerenciju nad crkvom, osim što je bila njezin donator, na Sučijskim spraviščima osim njenih dužnosnika, birali su se i crkveni dužnosnici: zvonari i šikutori.

Zvonari su dobivali plaču za svoj posao, dok šikutori su bili volonteri jedino ih je sučija sa njihovim obiteljima oslobađala davanje radne snage u Sučijske svrhe.

Žitelji sela davali su svećeniku u to vrijeme stan, hranu i novčanu nagradu.

Ponovno je bio franjevac u Lomnici u periodu 1804-1808.

Godine 1804.2.listopada, i 1824.15.srpnja Sv.potvrdu u Gorici je djelio znameniti zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac vjerovati je da su i Lomničani primili potvrdu.

1805.postavljeno je malo zvono u crkvi, Zvono važe 276 starih funti. zvono ima natpis:

                                   ZAGRABIAE + 1805.

 

1806.u svojoj oporuci Ana Terbić r.Brigljević iz Lomnice u svojo oporuci od 11.svibnja, zapisala je iz svog babinstva kapeli sv.Tri Kraljeva 150 forinti, a za altariju goričke župne crkve 100 forinti., izbaštinila je svojeg muža Mateka Terbića radi toga kaj ju je mrsko isprebijal.

1809.5.ožujka, Bara udova Janka Brigljevića iz Lomnice, ostavila je na altariju Majke Božje Goričke 140 forinti i 40 novčila što jo je dugovala kuća Atrbanasova zvana Bolteki, osim toga ostavila je 30 forinti što su joj dugovali Klafurićevi polovicu kapeli sv.Triju Kraljeca a polovicu kapeli sv.Barbare u Velikoj Mlaki

U crkvi su bila tri žrtvenika, veliki sv.tri Kralja i pokrajni sv.Bartola i sv.Trojstva, slike na žrtvenicima bile su naslikane 1846.godine.

U to vrijeme žitelji su na svoj trošak pokrili kupolu na zvoniku sa bakrom.

Godine 1848.Lomnica je brojila 645 duša, u vrijeme župnika Jakova Kosa 1845-1868., inaće rođen je u Dubrancu 1805.godine.

Godine 1851.izjaviše žitelji Lomnice pred arhiđakonom Ignacijem Ročićem, da će crkvu, ako nebi bio njezin imutak dostatan, na svoj trošak popravljati.

1856.godine Lomnica broji 698 duša, a 1858.pojavljuju se kućni brojevi, dok 1859.selo broji 692 duše.

1862. godine porušio se crkveni zvonik, vjerovatno su mu bili temelji preslabi, te je znatno oštetio dio crkve, pri tom puklo je veče crkveno zvono.

Velik dio crkve sa zvonikom morao se ponovno izgaditi.

 

U to vrijeme bilo je građeno jedino križno drvo u Lomnici, nalazilo sa na uglu današnje Školske i Stepanske ulice, prekoputa današnje Gospe Lurdske, ako je prije postojalo križno drvo u Lomnici onda je vjerovatno stajalu na tom mjestu, jer u Turopolju su se križna drva uvijek gradila na istome mjestu.

Križna drva pojavlju ju se u ovim krajevima u 17. i 18.stolječu, položaj raspela pomno se odabirao kako bi ranjeni Isus za utjehu imao lijep pogled i miomirisno okružje.

Prolazeči kraj raspela u polja, vinograde ili šume, svaki bi Lomničan zastao, muškarci bi skinuli škrlak i poklonili se, dok bi se ženske prekrižile, u stvari bio je to razgovor s Bogom.

 

1868.g.

o Božiču u Lomnici je boravio pater gvardijan, na kvarteru je bio kod Brigljevića

 

1869.

Na Belu nedelu mešu je došel služit fratar iz Zagreba, sudec Štefan pl.Šoštarec platil je

železnicu 1 forint i 34 novčića,.

Gorički kapelan u periodu 1865-74.bio je Janko Puškarić, inače poznat je po liku Mladog gospodina iz istoimene pripovjetke Augusta Šenoe u kojoj se opisuje lomnička kobila Lisa. Nigdje u spisima nema spomena da je u to vrijeme boravio Janko Puškarić u Lomnici, vjerovatno zbog svoje starosne dobi, rođen je 1801.a umro u Gorici 1874.

            Pater je boravio o Božiču kod gosp.Štiegler(dvorac u Stepanskoj 3/1) 1

 

1872.sudec je platil plebanušu igžamenski list 1 forint( u to vrijeme župnik je bio Josip

Kolarić 1868-95. inače rodom iz Koprivnice, pokopan je na Velikogoričkom groblju 1901.ime mu nije upisano na župni spomenik) a kvartir za gospona patra pri gospoji Modić 12 forint.

 

1873.godine,

sudec Janko pl.Trumbetaš platil je za dve meše župniku 3 forinta, dok je za Božoć

koštu i kvartir za gospona patra platil 12 forint a za meše 6 forint.

 

1874.

Isti sudec je platil za božični kvarter patru 12 forint, a za meše  12 forint, gosponu

plebanušu za exzamen 5,40 forint, a v kasu sveteh tri Kralev 80 forint

 

1875.Leta

sudec Janko pl.Trumbetaš platil je gospe Modićke za opskrbu gospona redovnika

12 forint, šikutori su bili Štefan pl.Šoštarec i Peter pl.Klafurić

U Turopolju se utvrđuje 675 dvornih mjesta a u Lomnici 50, te sučija dobiva 50 juševa.

 

1876.

Gospon pater je bil opetza Božić kod gospe Modićke a sudec Janko pl.Trumbetaš je platil 12

forint.(župa nije imala kapelana)

 

1877.godine

sudec Janko pl.Stepanić platil je kvartir za fratra 12 forint.(župa nije imala

kapelana u to vrijeme) a za examen sudec je platil 6,21 forint.

 

1883.g.

 sudec Matek pl.Žordić platil gospođe Modić za božićni kvarter fratra 12 forint.

 

1885.

boravil je za Božić gospon mladi  kapelan Vgorićki Mikula Kovačić sudec je platil

            kvartir gospođe Modić 12 forint a popevaču 2 forinte.

Žitelji Lomnice dali su lijevati novo zvono, sudec je platil prevoz iz Zagreba 4,75

forint, Zvonoljevac je uzeo staro zvono pod račun od 168 forinti i 50 novčića, a pored

toga morala je crkva platiti još 168 forinti i 20 novčića.

 

To zvono nosi natpis: SV.IVAN KRS. M.Z. SV.FLORIJAN M.Z.N.

                                   Br.71 SALIO MATE MAYER v ZAGREBU. 1885.

 

1886.

Sudec Matek pl.Šoštarec platil je o Božiču za kvartir redovniku 12 forinti, za meše 13

forintov(te godine župa nije imala kapelana) a popevaču 2 forinta.

1887.godine,

Matek pl.Šoštarec platio kvartir gospe Modićke za Gospona mladog 12 forinti,

za meše 11 forinti za Božić, a za Bartolovo platil je kuharicu 1 forint.

Na starim crkvenim orguljama pisala je godina 1888.proizvodnja firme M.F.Hefferer, dali su baš te godine i postavljene nemože se pouzdano reći, jer se orguljaš ne spominje nego samo popevač.

1889.

mladi gospon(po župnom uvidu kapelonovao je u Gorici Stanko Hitrec 1889-94.) je o

Božiču bio kod  gospođe Modićke na kvartiru a za občinske svete meše plačeno mu je

6,66 forint a popevač Mrkša dobil je 2 forinta od sudca Stjepana pl.Stepanića.

 

1890.

23.prosinac, u matkovoj zadruzi rođen svećenik MIJO pl.STEPANIĆ

1920. Godine nabavio nova zvona u kapeli sveta tri Kralja,

nagovorio Plemenitu sudćiju da sagradi kapelicu Gospe Lurdske, bio je

dugogodišnji Velikogorički župni, umro 1948 g.. 

 

1891.

zatvoreno je staro groblje za pokop koje se nalazilou Gorici kraj crkve sv Lovre,

otvoreno je novo sadašnje groblje.

 

1897.godine,

Novi zapis o boravku svečenika o Božiču nalazimo gospon mladi(kapelanovao

je u to vrijeme Franjo Mihoković 1896-1900.)  boravio je kod gospođe Škalinke,

plačeno joj je za kvartir i opskrbu 18,60 forintov, a za meše je sudec platil 18

forontov, dok je popevač Mrkša dobil 2 forinta

 

1898.g.

Gospon kapelan(vjerovatno Mihoković) boravio je o Božiču kod Jurja Stepanića

plačeno mu je 33,20 forinti, a kapelanu 20 forinti za božične meše, popevač i orguljaš

 je još uvjek dobivao 2 forinta, dok je na dan Igžamena potrošenop 12 fr.

            -sudec platil gosponu Mladomu za sv. meše o Božiču i kopune, 18 for.(5)

 

1899.

mladome gosponu platil(vjerovatno Mihokoviću) je sudec Štefan pl.Šoštarec 18 forinti

za odslužene svete meše, a popevaču orguljašu franji Mrkši 2 forinta,

Crkva dobila 68 forinti potpore za 98. in99.godinu

 

 1900.godine

Lomnica je brojila 1114 duša i 60 kućnih brojeva, u vrijeme Božičnih blagdana

boravio je kapelan Augustin Juretić(kapelonovao je u župi Gorica 1900-1904.), a

sudec Stjepan pl.Šoštarec platil mu je 36 kruna.

 

1901.Godine

Plemenita sučija u vrijeme sudca Stjepana pl.Šoštarca kupila je imanje od grofa

Geze Vernića u Meštrici, tu se nalazilo malo zvono zvano cinkuš, koje je dozivalo

družinu k jelu. Nakon kupnje imanja Plemenita sučija premjestila je cinkuš u lomničku crkvu, tako da su u to vrijeme bila tri zvona u crkvi.

Crkva sv.triju Kralja kakva je bila početkom XX.stolječa, služila je na čast i ponos Lomničanima. Bila je prostrana, tako da je mogla u to vrijeme služiti i kao župna crkva, građevni slog je skladan, a izvana i iznutra u lijepom je redu.

Crkva je ukrašena sa tri žrtvenika koji su izrađeni u Zagrebu, veliki oltar sa slikom sv.tri Kralja sa strane se nalaze još sv.Valentin i sv.Florijan.

Na strani evanđelja nalazi se žrtvenik sv.Bartola, a sa strane epistole žrtvenik

sv.Trojstva.

Kapelan je boravio za božične blagdane kod Vinka Arbanas-Cukorina kbr 31

1901.g.

graditelj Mikula Hribar vršio je gradnju oko križa kako je već spomenuto

nalazio se na raskršču današnje Školske i Stepanske ulice, a sudec mu je platil 38,95

forinti za posel.

Crkvenom orguljašu Franji Mrkši plačeno 2,5 forinta za orguljanje o Božičnim

 blagdanima, košta za gospona mladog stajala je 12 forinti bio je kod

Vinka i Tinike Arbanas, a za meše je dobil mladi 12 forinti.(u to vrijeme kapelan je

 bio Augustin Juretić 1901-1904.)

 

1902.

Na svete Tri Krale sučija je davala obed za svečenike, pa je sudec platil 4 forinta.

Još je sudec plati na dan Igžamena 4,50 kruna, na dan Občinske ispovedi 3,47 krune a

za obed na Belu nedelu 3,46 kruna.

 

1903.

Za Božične blagdane sudec je platil koštu i kvarter mladome 50 kruna a za trud svetih

misa 24 forinta.

 

1904.

Za svete tri Krale i kuharicu godine potrošil je sudec 22,32 kruna.

23.siječnja uzimana mjera za veliki oltar sv.tri Kralja, sudec platil strošek 4 krune

5.travnja na dan občinske ispovjedi potrošeno je 16 kruna,  za župnika kad je došel

na sjednicu u ime gradnje velikog oltara potrošeno je 9,70 kruna.(župnik je u to doba

bio Franjo Peterca 1896-1920.inače rodom je bio Slovenac, rođen je 1841.u

Dravljanima u Kranjskoj.

14.travnja bilo je posvečenje velikog crkvenog oltara.

Na dan sv.Florijana potrošeno je 12,88 kruna a za trud mladom za svete

meše 3 krune.

Na dan procesije i križevski dani u Lomnici sa svečenicima i učiteljima potrošeno je

8 kruna, a za Trojake za svečenike i kuharicu 26 kruna.

25.lipnja, na dan ispovijesti školske mledeži sudec je potrošil 5 kruna, a 30.listopada

na Dan zahvaleza svetu misu gosponu župniku 15,20 kruna.

28.studenog, sudec je potrošil na dan ispovijesti školske mladeži 2,20 kruna, dok je

orguljašu Mrkši plaćeno 4 krune.

Mladome za božične meše 30 kruna, a Vinku Arbanas za kvarter i koštu mladoga

57,52 kruna

 

1905.

Na svete tri Krale stvari za obed redovnikom 24,16. i za kuharicu sudec je platil 2 krune.

4.svibnja, u vrijeme krščanskog nauka u korizmi potrošeno je za 6 ponedeljkov 5

kruna, a mladome je plačeno 10,18 kruna.

Trojački trošek za svečenike i druge pomočnike 17,42 krune a za kuharičin trud 2

Krune.

Za Bartolovsko proštenje potrošilo se kod krčmara Najmana 8,96 kr.

Gjure Ivčecu cimermanu plačeno je za popravak oltara sv. Trojstva 20 kruna, a zidaru

za bjeljenje crkve 12 kruna.

Svi sadašnji crkveni oltari pravljeni su 1905 u Zagrebu, pa si je sudec naplatil 3

krune dnevnicu kad su ih vozili u Lomnicu.

Svete mise u vrijeme Božiča 1905.služio je kapelan gorički Vladimir Boroša, sudec

Plemenite sudčije Ivan pl.Klafurič platil mu je 32 krune, a za kvarter i koštu plačeno

je 72 krune

 

1906.

6.siječnja, na svete tri Kralje sudec je platil strošek 22 krune, dok je 17.ožujka na dan

občinskog igžamena potrošeno 26 kruna.

-sudec je na veliki oltar daroval pokrivalo, a na Belu nedelu i Valentinovo

i za održanu ispovijed potrošeno 38 kruna.

-Na sveto Trojstvo blagoslivljan je oltar, potrošak sudca 21 kruna.

-Mladome meše o Božiču sudec je platil1906.g. 32 krune , a učitelju za koštu i

                                                                                   kvarter mladoga 77,44 krune.

 

1907.

21.siječnja Sudec je dal za šajbu na kipu križnoga dreva 80 novčića, 

9.ožujka, plačeno je za farbu križnog dreva 4,30 kruna

-na Valentinovo i ujedni Igžamen potrošeno 32 krune

-Na Belu nedelu na proštenju potrošil je sudec sa šikutorima, zvonarom i župnikom 14,40 kr.

7.svibnja, za popravak križnog dreva sudec je platil Pavlu Stepanić i Stjepanu Klenoviću 5 kr

25.svibnja, za farbu i firmajs za križno drevo 9,90 kruna.

26.svibnja za trojačko proštenje sudec je potrošil 26,50 kruna, a župniku je platil 4 kr.

29.kolovoza plačeno je Gjuri Ivčecu za farbanje križnog drva ili kipa u selu 10 kr, a u ime

            tišljarskih poslova na križnom drevu 30 kr.

29.listopada plačeno krčmaru Najmanu za stroške na Dan zahvalnosti .

-Za Božične blagdane sudec je platil Mladome gosponu Boroši za 14 sv.misa 28 kr.

-Učitelju Juraju Bodiću u ime opskrbe gospona kapelana i orguljanje o božiču 72 kr.

 

1908.

7.sječnja, na sv.tri Kralja za objed je potrošeno 9 kruna.

16.ožujka, na igžamen sudec je potrošil 32 krune.

23.lipnja, krčmaru Najmanu u ime potroška gospona župnika, nedelju Sv.Trojstva sudec

            potrošil 8,16 kr.

-U Božično vrijeme kapelanu Boroše za trud sv.misa plačeno je 28 kr., Gjure Abramoviću za

            kvarter i koštu Mladome 56 kruna.

 

1909.

7.siječnja, na sv.tri Kralja, sudec je platil obed za svečenike, šikutore i zvonara 16 kr. a

za kuharicu 2 kr.

-za sv.Trojstvo bio je kapelan Boroša

19.srpnja, sudec je platil Nikole Hribaru za izgradnju križnog drva kipa 77 kruna.

8.rujna, za vrijeme igžamena sudec potrošil 18,98 kr.

9.prosinac, sudec platil Juraju Bodiću 2 krune za sviranje na zahvalnu nedelju, a

Gjure Abramoviću za opskrbu 10 kr.-a Božično vrijeme sudec platil kapelanu Boroši 33 krune, a za opskrbu kapelana. JuriAbramoviću 56 kruna, Juraju Bodiću za sviranje orgulja

20 kr.

-Crkvanizvonar bio je Miko pl.Stepanić(Jurekov)

Te godine Lomnica je brojila 1.111 katoličku dušu.

 

1910.

Siječanj, kapelan Boroša posvetio novu školsku zgradu

Na Bijelu nedelju za sv.misu  kapelanu Boroši 4 kr.

-trošak kod Najmana za Trojstvo i dug od sv.tri Kralja sudec platil 29,30 kr.

U vrijeme Božiča za svete mise sudec potrošil 30 kr.za opskrbu kapelana 56 kr.,

učitelju Bodiću za orguljanje 16 kr.

U Lomnici su te godine živjele ove obitelji: Arbanas, Abramović, Brigljević, Celić,

Češković, Deverić, Dijanežević, Horvatinčić, Hrenković, Ivčec, Jakunić, Janečić,

Jančić, Klafurić, Kolarić, Krznarić, Lektorić, Pejak, Smolković, Stepanić, Šoštarec,

Žordić

12.siječanj, rođen MIJO JANČIĆ u Lolmici, župnik u Dubrancu i Sv.Trojstvu, zbog

                       zalaganja za Hrvatske nacionalne interese  osuđen na 8 godina zatvora

 

1911,

7.siječnja,.za vino koje se popilo na sv.tri kralja sudec platil 14 kr.

6.ožujak na dan Igžamena, potrošil 33,80 kr.

11.lipnja, kad su vatrogasci išli na počast presvjetlog nadbiskupa, sudec potrošil

15,30 kr.

U Božično vrijeme za služenje sv.misa platil kapelanu Boroši 30 kruna, učitelju

Juraju Bodiću za opskrbu kapelana 56 kr. i orguljanje 16 kr.

 

1912.

6.lipnja, sudec platil na dan Tjelova vatrogascima 14,70 kr, inače oni su odlazili svake

godine na tjelovsku procesiju u Veliku Goricu.

Za služenje sv.misa i blagoslov o Božiču, sudac platil kapelanu Boroše 29 kr.a

učitelju Juraju Bodiću za opskrbu kapelana i sviranje orgulja 72 krune.

 

1913.16.veljače, sudec platil za Igžamen 2,90 kr.

25.veljače, za strošek sv. ispovjedi 6 kr.

2.prosinca na spravišču sudec Plemenite sučije predlaže da se svete mise služe od 24.prosinca do sv tri Kralja, mise če biti cijelo vrijeme sučijske, ovlaštenici jednoglasno prihvačaju sučev prijedlog. U božično vrijeme sudac Matek pl.Klafurić platil je svete meše kapelanu Vladimiru Boroše 26 kr., a učitelju Juraju Bodiću za stan i opskrbukapelana 56 kr. a za svranje orgulja 28 kr.

 

1914. 8.ožujak, za Igžamen Sučija potrošila 11 kruna i 40 filira

Za svete mise o Božiču, sudac Plemenite sučije Mato pl.Klafurić platil kapelanu

Vladimiru Boroši 22 kr., a za orguljanje učitelju Božidaru Denku 24 kr., za opskrbu

kapelana Vjeri Bodić 56 kruna.

 

1915.25.listopada, na dan zahvalnosti(sv.misa je bila obavezna) potrošeno 21 kruna.

Za vrijeme božičnih blagdana boravio je franjevac Leopold Horvat, za svete mise

plačeno mu je 28 kr.a Juraju Bodiću za stan i opskrbu patera i orguljanje 144 krune.

            Mladomisnik Mijo pl.Stepanić-Matkov dobio 100 kruna potpore od sudčije

1916.g U vrijeme božičnih blagdana.boravio je kapelan Vladimir Boroša, sudac Ignac

pl.Stepanić mu je platil za svete mise 60 kr.a učitelju Juraju Bodiću za sviranje

orgulja, stan i opskrbu 188 kruna.

 

1917.Za božične meše sudec Nacek pl.Stepanić platil kapelanu Vladimiru Boroše 85 kr.,

učitelju Juraju Bodiću za orguljanje, stan i opskrbu kapelana 376 kruna.

Šiktori: Vid pl.Lektorić i Josip pl.Arbanas-Gosponekov

 

1918.20.siječanj šikutori Vid pl.Lektorić i Josip pl.Arbanas-Gosponekov zahvaljuju se na

šikutorskoj časti, Sudčija izabire Stjepana pl.Šoštarca kbr.33 i Miju pl.Lektorić

kbr.71, jednoglasno.

 

1919.7.prosinca Plemenita sučija donosi odluku da se služe svete mise u Lomnici od

24.prosinca do 7.siječnja iduće godine, a da na Božić, Štefanje, nedeljna i sv Tri

Kralja budu pjevane mise.

U božično vrijeme boravio je franjevac otac Klarus Horvat, za 14 sv.misa dobio je

140 kruna, Juraj Bodić za sviranje orgulja 105 kr. a za opskrbu i stan patera 420 kr.

od sudca Martina pl.Šoštarca

Crkveni zvonar bio je Vjekoslav pl.Stepanić

 

1920.18.siječanj na spravišču plemenite sučije za zvonara izabran Vjekoslav pl.Stepanić.

16.travanj, potrošek za Igžamen, Uskrsni ponedeljak i bijelu nedelju iznosio je kod            trgovca Škale 7.20 kruna

14.veljače 1920. za župnika dolazi(nakon umirovljenja Peterca) Mijo pl.Stepanić,

rođen je 1890.u zadruzi Stepanić-Matki, prva kuća zapadno od sadašnje župne crkve.

Iste godine nabavio je u lomničkoj crkvi nova zvona, a od 1925 .g.uveo proštenje

Gospe Lurdske u Lomnici.

5.kolovoza, dogogodišnji orguljaš u crkvi i školski učitelj Juraj Bodić biva premješten

u Veliku Goricu.

 

1921.13.veljače za šikutore izabrani na spravišču: Jakov pl.Dijanežević kbr.38 i Stjepan pl.

Deverić kbr.47

         

  14.kolovoza  Toč 13

Crkveni računi za godinu 1920.predloženi po crkvenim šikutorima Miji Lektoriću i

Stjepanu Deveriću

            ad toč 13

Računi od stavke do stavke pročitani te pokazuju sljedeće stanje.

Primitak    10.021 kruna

Izdatak      10.056     ,,

Manjak            35      ,,

 

              Crkveni novci -

              ul.broj 3083       23,94 kr

                              423   2.987,90 kr

                            2098        64,00 kr

        ---------------------------

                                        3075,84 kr

                        gotovo       255,70 kr

                         ukupno    3331,54 kr

Od ovlaštenika prigovora nije nitko, te su prema tome računi u redu pronadjeni.

 

11.prosinca, sudac Juraj pl.Deverić-Dumić predlaže da po običaju budu svete mise od

Badnjaka do tri Kralja, Skupština prihvača predlog da ostane po starom običaju.

U Božično vrijeme sudac Juraj pl.Deverić-Dumić platio je Nikoli Tothu za orguljanje

320 kr. a za koštu kapelana 1.400 kr. ukupno 1.720 kr., učiteljici Nadi Krištof za stan

svečenika plačeno je za 15 dana 300 kruna.

Crkveni zvonar bio je Vjekoslav pl.Stepanić

 

1922.

5.siječnja, Sučija izabire za zvonara Ivana pl.Stepanić kbr.58 uz godišnju plaču 4000 kr.

6.siječanj, za potrošenu hranu i vino sa svečenicima i šekutorima na proštenju sv Tri Kralja

                                                                 sudac Juraj pl.Deverić potrošio 971 krunu.

3.ožujaka, sudec platil za Valentinovi i Igžamen 622 krune.

23.ožujak, umro je u Velikoj Gorici Juraj Bodić dugogodišnji orguljaš, pučki učitelj i

prosvjetitelj u Lomnici.

30.travanj, Bijela nedelja, sudec potrošil na hranu i vino 1.348 kruna.

11.lipanj, sv.Trojstvo, sudac Gjuro pl.Deverić potrošil na hranu i vino na proštenju 1.491 kr.

dok je Nikola Toth za sviranje podnevne i večernje mise dobio nagradu 40 kruna.

21.kolovoz, Nikola Toth popravljao crkvene orgulje, naplatio 200 kruna od Plemenite sudčije

29.studeni, crkveni šikutori: Stjepan Deverić i Jakov Dijanežević polažu crkvene

račune, primitak 7.367 kr., izdatak 2.881 kr. ostaje u blagajni 4.486 kr. Sučija ih

pohvaljuje i oslobađa sučijskog težačkog rada.

8.prosinac, sudac predlaže da sve mise za vrijeme Božiča budu sučijske, skupština

jednoglasno prihvača, potom sudac predlaže da se sagradi križno drvo uz plot

Arbanas-Jurkečeve zadruge kbr.30, jednoglasno se prihvača, oni koji imaju blago dat

če prevoz, koji nemaju dat če težake.

29.prosinac, Sučija platila Ivanu Stepaniću zvonarsku službu od svibnja do studenog,

4.000 kr.U vrijeme božičnih praznika boravio je kapelan Mirko pl.Hranilović(inače

kapelan je bio u velikoj Gorici 1920-1.X.1924.) za 7 pjevanih misa dovio je 700 kr. a

za 6 tihih misa 480 kruna, kapelan je boravio kod Marije Bedeković a sudac joj je

platio 1.000 kruna, dok je orguljašica Bosiljka Toth dobila 800 kruna.

 

1923.

25.ožujka, Sučija objavljuje sučijske primitke i izdatke, Za novo križno drvo Plemenita

sučija izdvojila je 40.000 dinara (p.s.do 1922.g valuta je bila u Hrvatskoj kruna)

2.prosinac, zvonarsku plaču od 1.250 dinara prima Ivan pl.Stepanić(Zvonarov).

12.prosinac, odlučeno je na Spravišču da če u vrijme Božičnih blagdana svečenik biti

kod Šandora Loewy-a, zato če dobiti 5 vozova hrastovih drva, orgulje če svirati

Bosiljka Toth.

15.prosinca pregledavani su crkveni računi, primitak 6.690 dinara, izdatak 3.459,

ostaje 3.240 dinara. Za šikutore izabrani Ivan pl.Stepanić i Miko pl.Šoštarec, oni i svi

njihovi članovi obitelji oslobođeni su od Sučijskog posla.

 

1924.

13.siječnja, Rudolf Škala moli da mu se umjesto plače za misno vino dade tri voza drva,

Skupština odobrava.

14.prosinca sudac predlaže plemenitoj sučiji sv.mise u božično vrijeme, ovlaštenici

primaju na znanje jednoglasno.

Od 1.listopada 1924. do 1942.godine župa Gorica nije imala kapelana, več su u

Lomnicu stalno dolazili franjevci sa zagrebačkog kaptola

Crkveni zvonar Ivan pl.Stepanić(Zvonarov)

 

1925.

13.siječanj, na sučijskom spravišču vršio se pregled crkvenih računa, primitak 3.323

dinara, izdatak 1.240, ostaje u blagajni 2.083 dinara, za šikutore ponovno izabrani:

Stjepan pl.Deverić i Ivan pl.Stepanić, za zvonara izabran Ivan pl.Stepanić(Zvonarov).

26.travnja na Spravišču predlaže se da se ogradi Križno drvo, skupština prihvača

            jednoglasno(vjerovatno se pod križno drvo podrazumjevala kapelica Gospe Lurdske)

25.listopad, blagoslovljena kapelica Majke Božje Lurdske, graditelj je bio Nikola Hribar a

investitor Plemenita sučija iznosom 40.000 dinara, 5.000 dinara donirao je Juraj pl.Deverić-Dumić kbr.43.inače bio je to njegov zavjet iz ruskog zarobljeništva, zavjetovao se da če sagraditi kip u čast Gospe Lurdske ako se vrati iz zarobljeništva.

20.prosinac, sudac predlaže da se svete mise služe u Božično vrijeme, skupština prima

jednoglasno na znanje s tim da če svečenik biti kod Šandora Loewy-a uz plaču 1.000 dinara i četiri voza drva. Zvonaru određena plača od 2.000 dinara.

 

1926.

8.siječanj na spravišču za zvonara izabran je Ivan pl.Stepanić uz plaču 2000 dinara, dok

su šikutori postali Ivan pl.Stepanić kbr.58 i Miko pl.Šoštarec kbr.122

20.prosinac, sudec predlaže svete mise u božične dane, skupština prima na znanje,

sve o sučijskom trošku.

 

1927.

16.siječanj, na sučijskom spravišču za šikutore opet su izabrani Ivan pl.Stepanić i Miko

Šoštarec, dok je za zvonara izabran Juraj pl.Deverić jer je bio jeftiniji od Ivana

Stepanića, za  godišnju plaču 1500 dinara.

11.prosinac, sudac Jakov pl.Dijanežević predlaže na spravišču da svete mise u Lomnici budu

            od 24.prosinca do svete Tri Kral, skupština jednoglasno prihvača.

 

1928.

13.siječanj na Spravišču za zvonara izabran Juraj pl.Deverić kbr.58 uz godišnju plaču

1500 dinara, dok su za šikutore izabrani: Stjepan Smolković(Kikec) kbr.110 u Juro

Dijanežević kbr 115

 

1929.9.siječanj za zvonara na Spravišču ponovno izabran Juraj Deverić kbr.58 uz godišnju

plaču 1500 dinara.

14.veljača, izbor kapelskih starešina na Spravišču, izabrani su: Juraj pl.Deverić-

Dumić kbr.43 i Mika Stepanić-Ruzlinov kbr.49, za zamjenike izabrani su: Franjo

Arbanas-Zbenaščakov kbr.60 i Stjepan Arbanas kbr.138

 

1930.

3.siječanj na Sučijskom spravišču za zvonara ponovno izabran Juraj pl.Deverić kbr.58

uz godišnju plaču 1500 dinara.

11.svibanj, skupština Plemenite sučije odlučuje da treba popraviti kapelu sv.tri Kralja.

12.srpanj, sudac Josip pl.Arbanas-Bugnarov moli Plemenitu općinu 30 000 dinara za

              popravak kapele.

30.srpanj,Plemenita općina turopoljska podjelila je 5.000 dinara za popravak

lomničke kapele

21.prosinca, na Spravišču sudac Josip pl.Arbanas-Bugnar predlaže da se svete mise u

Božično vrijeme održavaju po starome običaju, skupština jednoglasno prihvača.

 

1931.16.srpanj Ivica Škala iz Zagreba daruje 1.250 dinara za popravak kapele sveta tri Kralja

u blagajnu Plemenite sučije.

Skupština prihvača dar i odlučuje tim novcem ofarbati ogradu oko crkve.

Crkveni zvonar Juraj Deverić(Zvonarov)

 

1932.

17.siječanj na Spravišču opet izabran za zvonara Juraj pl.Deverić kbr.58

3.srpanj, umjesto nagrade za crkveno orguljanje Vojko Miklaušić učenik viših škola

moli Plemenitu sučiju da mu podijeli hrastovog drva za izgradnju poučne zgrade,

Skupština drvo podjeljuje jednoglasno,

11.prosinac, sudac predlaže da se služe mise u božično vrijeme, skupština

jednoglasno prihvača.

 

1933.

18.siječanj Vršio se na Spravišču izbor zvonara između Juraja pl.Deverića kbr.58 i

Franje pl.Stepanića kbr.58.,izabran je Franjo jer je bio jeftiniji.

Na istom Spravišču dodjeljena je nagrada Vojku Miklaušiću ua orguljanje u protelkoj godini.

 

1934.7.siječnja, Spravišče nagrađuje Vojka Miklaušića sa 300 dinara za orguljanje, isto kao i

kao i lani.

4.veljača, čitanje na Skupštini crkvenih računa: pritak 1.641, a izdatak 1.464 ostaje

176 din.

            Zvonar ostaje Franjo pl.Stepanić uz godišnju plaču 1.000 dinara

4.svibnja, vatrogasci su tradicionalno išli u crkvu na dan sv.Florijana, pa ih sudac

Jakov Dijanežević nagrađuje sa 100 dinara.

 

1934.

21.listopad, Mijo Stepanić prima 2.243 dinara od Zemljišne Zajednice Plemenite sučije:

1400 dinara kao dugogodišnji opskrbnik za svečenika o Božiču, za potrošek sučije za Igžamen, Sv.Florijana, Bele nedele i Sv.trojstva 843 dinara.

20.studeni, Ivan Stepanić ispitani kovač radio na crkvenom turnu i lampu pret velikimaltarom.

Sv.mise u Božično vrijeme služio pater gvardijan iz Zagreba.

 

1939.

26.prosinca,.u mjesnoj crkvi Nova Zora održala tradicionalni Božični koncert, nastupilo

je kao gost Pjevačko društvo Rakitovec.

Plača zvonara te godine bila je 1.200 dinara

Vojko Miklaušić nacrtao lomničku Božičnu čestitku, a tekst je glasio:

 ….da bi bilo v novom letu mejne greja a više Božjeg blagoslova.

Da si saka nožica Božum stezicom odila i saka ručica Bože delce znašala i sako

 telce i dušica da počuti zveličejne Sineka Marijinoga Amen

 

1940.

15.siječnja, Nova Zora u mjesnoj crkvi pod ravnjanjem Vojka Miklaušića izvela

Hrvatsku misu od Rudolfa Matza.

Plača zvonara te godine bila je 1.200 dinara

 

1942.g. Studeni,  dolazi u Goricu kao kateheta Marko Varga, do smrti župnika Stepanića

1948.bio je kapelan, nako toga sve do svoje smrti 1981.bio je župnik velikogorički.

 

 

 

Kapelica Gospe Lurdske u Donjoj Lomnici - Chappel of Mery Lourdes
 


Nekada je na ovome mjestu stajalo križno drvo sa sveticom, 1900.g.spominje se kao dotrajalo pa je obovljeno. Raspelo je vjerovatno bilo jako staro, vjerovatno prvo raspelo u selu jer su se po tradiciji križna drva uvijek radila na istom mjestu.  Povod gradnje kapelice bila je u čast 1.000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, domači svećenik Mijo pl.Stepanić preporučio je sudcu Plemenite sudčije Gjuri pl.Deveriću-Dumiču da se sagradi kapelica. Ovlaštenici su jednoglasno preihvatili prijedlog sudca, za tu svrhu 25.ožujka 1923. na spravišču su odobrili su 40.000 dinara za njenu izgradnju. Dogovoreno je da če svi koji imaju zapregu dati prevoz a oni koji nemaju dati če težake u vrijeme gradnje kapelice. Prvo je počelo sa kopanjem bunara na mjestu današnje kapelice, da bi se porom prišlo izgradnji. Svi radovi na kapelici povjereni su več dobro znanom turopoljskom građevinaru Nikoli Hribaru. Djeca prolazeći pokraj kapelice dok su išli u školu, pomno su nadgledavala kopanje bunara i dalnju izgradnju objekta(po pričanju starijih mještana) Kapelica je bila gotova krajem 1924.godine, jer su ovlaštenici na spravišču 26.travnja 1925.donijeli odluku da se ona ogradi. O gradnji kapelice župnik Velikogorički Mijo pl.Stepanić je svjedočio: “Filiala Lomnica Donja isto u godini 1925.sagradila je umjesto križnog drva kip, odnosno malu kapelicu Majke Božje Lurdske. Taj lijepi i prekrasni spomenik stoji oko 45.000 dinara. Novac je dala na ponudu vrijednog i bistroumnog te vrlog katolika sama Z.Z. Plemenite sučije Lomnica Dolna, Jurja pl.Deverića(Dumiča)kbr.43 iste zajednice. Sam spomenik gradio je g.Nikola Hribar, a kipovi su naručeni iz Tirola. Posvetu samog spomenika i kipova obavio je svečano dekan kotara odranskog vlč.Juraj Kocijanić uz asistenciju vlč.g.Gustava Habunara župnika iz Jakuševca, vlč.g.Andrije Busije župnika iz Novog Čiča, te domačeg sina iz Lomnice i župnika velikogoričkog Mije pl.Stepanića. Na posvetu je došao silan narod iz župe domače i susjednih, te vatrogasnog društva Velika Gorica i mjesna lomnička mladež. Kod škole je bio načinjen lijep slavoluk okičen hrvatskim trobojkama. Pridošle je lijepo i kičeno te zanosno pozdravio u ime sela sudac Juraj pl.Deverić (Dumić), a u ime mladeži njegova kćerka Barica Deverić. Potom je krenula lijepa procesija do samog kipa. Uz prigodnu propovijed o Majci Božjoj Lurdskoj, što ju je rekao vlč.g.Juraj Kocijanić bila je obavljena posveta, potom sv.Misa u kapeli Sv.Tri Kralja. Posveta je obavljena 25.listopada 1925.g. Tada je urečeno i obečano narodu, da će svake na tu nedelju – kao godišnjica čitati S.Misa u Lomnici i iz kapele Sv.Trijah Kralja ići u procesiji k kipu Majke Božje Lurdske, gdje će ispjevati Lauretanske litanije, a potom se opet vratiti u kapelu u procesiji i dati narodu blagoslov sa Sv.Otajstvom. Ovo bi imala biti kao neka zavjetna procesija za obnovu žitelja u ćudorednom i vjerskom duhu. Poslije mise bio je mali banket na kome je bilo svećenstvo i seoski predstavnici te graditelj kapelice g.Nikola Hribar. Zasluge za podignuće ovog kipa idu u prvom redu Jurju pl.Deveriću(Dumiču) sucu, a onda članovima zajednice, koji su taj prijedlog poduprli i u največem dijelu veselo žrtvovali tako veliku svotu novaca. To je najljepši spomenik na hiljadugodišnjicu hrv.kralja Tomislava 925-1925.   Nakon II.svjetskog rata zabranjene su sve vjerske ceremonije oko kapelice, okoliš oko nje uređivale su žene iz susjedstva. Sjećanje na kapelicu koja je sagrađena povodom 1000.godišnjice Hrvatskog kraljevstva pada u zaborav, kao i na one čestite muževe koji su je gradili. Danas automomili bučno prolaze pokraj kapelice, starih žena gotovo da nema koje bi se obavezno prekrižile prolazeči pokraj Gospe, dok mladi to danas neobičavaju jer čak nemaju šešire da se poklone Gospi Lurdskoj.   Posljednje renoviranje izvršila jedna obitelj u Lomnici 2002.g. O tome je u više navrata pisao Miroslav Klemm u  Hrvatskom slovu pod naslovom ,,Neodgovornost i neznanje,, i upozorava na činjenice: Zbog nestručnosti kapelica je teško devastirana i više nepredstavlja spomenik hrvatske kulture.

 

Križno drvo na Jankovki - Cross on the hill Jankova

Jankovke nekad

Jankovke danas

Lomnički ovlaštenici došli su u posjed vinograda Jankovka 1900.g. kada su ga na čelu sa sudcem  Stjepanom  pl.Šoštarec kupili taj brijeg od veleposjedničke obitelji Vernić iz Gornje Lomnice. Prijedlog za kupnju vinograda na sučijskom spravišču dao je Franjo pl.Stepanić 1897.g. Do 1927.g.bio je vinograd u vlasništvu svih ovlaštenika, da bi te godine bio rasparceliran  i podjeljen ovlašteničkim obiteljima. Nakon 10 godina težačkog rada, ovlaštenici su odlučili da obilježe tu obljetnicu, sakupilo se mnogo naroda lomničkog, te se nakon sv.mise fotografirali ispod raspela.    Križ  koji su podignuli lomnički ovlaštenici 1937.g. istesao je Stjepan Lektorić upisavši tekst:   SPOMENICA // DESET LJETA MUČNOG RADA // NAŠEG LIJEPOG VINOGRADA // SPOMENIK PODIGOŠE SLOŽNI // VINOGRADARI Z.Z. LOMNICA DOLNA // ZASLUGOM STJEPANA LEKTORIĆA // GOD 1937.ZEMLJA JE ZAKUPLJENA // OD G.VERNIĆA PO SUCU STJEPANU // ŠOŠTARCU GOD.1897., NA PRIJEDLOG // FRANJE STEPANIĆA. RASPARCELIRANA JE // ZASLUGOM SUCA JAKOVA DIJANEŽEVIĆA. // DANA U ZAKUP DANAŠNJIM VLASNICIMA // I ČLANOVIMA ZEMLJIŠNE ZAJEDNICE // LOMNICE DOLNE-1927.// ČUVAJ BOŽE VINOGRADE // PA I ONE KOJI RADE !     Do 1946.godine Plemenita sućija svake je godine krajem mjeseca listopada slavila Dan zahvalnosti na ovome mjestu, kako je Plemenita sučija ukinuta u travnju 1947.g.od tadašnjed političkog sustava, sva tradicija se prekinula. Križ je odoljevao zubu vremena sve do 1988.g.,i predstavljao spomenik kulture ovoga kraja,  umjesto da se renovira ili načini indetični, maknut je sa nakanom kako bi se promjenila turopoljska i lomnička kultura i baština Višestoljetni  turopoljski hrastovi i sunčani vinogradi Jankovke i dalje čuvaju tajnu i sječanje na jedno divno druženje lomničkih vinogradara i na biser lomničke arhitekture i ponosa.  Sa jankovskih bregova i iz starih kleti ne čuju se više dozivljanja: Jurić, Štević, Matić, Lojzić, Jožić.... Izvorske vode ispod brda Jankovka teku prema potoku Pješčenjaku, žuboreći pjevaju pjesmu o nekadašnjem križu, tekući sve do potoka Lomnice, koji prenosi priću dalje. Kada prolazite lomničkom šumom zastanite, potoci još uvijek prenose svojim žuborenjem priču o jednom raspelu koje više fizički ne postoji. Ono postoji samo u nekom dalekome sječanju, na požutjeloj fotografiji i zapisima neke stare sučijske knjige. Ali, lomničko autohtono raspelo niknuti će jednoga dana kao Fenix iz pepela, i opet ćemo biti sami na svojem, jer čvrsto vjerujem da budućnost postoji.