EH RJEČNIK:
 
 
 
 
 
  MBROLA GLASOVI:
 
 
 
  Links:
 
 
 
 
 
 
Englesko hrvatski rječnik (EH Rječnik WS ) ver 5.1

 

EH Rječnik WS je besplatan, kompletan i samostalan dvosmjerni englesko-hrvatski rječnik. Baza prijevoda za ovaj rječnik je generirana iz EH.txt datoteke. EH.txt je najopsežnija besplatna baza prijevoda za prevođenje s engleskog na hrvatski i obratno. Rječnik sadrži 94000 engleskih te 113000 hrvatskih riječi. Ukupno sadrži oko 200000 prijevoda. U njemu se može naći i dosta prijevoda stručnih riječi sa polja informatike.

 

Projekt EH.txt je pokrenuo dr.sc. Goran Igaly.

Osnovne informacije o projektu EH.txt možete saznati na adresi http://www.taktikanova.eu

 

Karakteristike programa:

 

 

Instalacija MBROLA glasova za hrvatski jezik:

1. skinite datoteku cr1 sa http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola/dba/cr1/cr1-981028.zip

2. otpakirajte arhivu i kopirajte datoteku cr1 u mbrola direktorij EH Rječnika

npr. c:\Program Files\EH Rjecnik\Speek\espeak-data\mbrola

3. podesite glas u postavkama sustava govora za hrvatski na croatian-mbrola-1

 

Instalacija ostalih MBROLA glasova:

1. skinite potrebnu datoteku sa: http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html

2. otpakirajte arhivu i kopirajte datoteku ( npr. pl1 ) u mbrola direktorij EH Rječnika

3. podesite glas u postavkama sustava govora na ???-mbrola-1 (npr. polish-mbrola-1)

 

Program je freeware i izdan pod GNU GPL licencom. Možete ga koristiti i distribuirati bez ikakvih ograničenja.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI:

Ovaj softver se daje "kao takav", bez ikakve garancije njegove ispravnosti i prikladnosti za neku određenu primjenu. U sebi može sadržavati greške i nepravilnosti. Ovaj softver koristite na vlastitu odgovornost. Autor ovog softvera ne preuzima nikakvo odgovornost za bilo kakve probleme i oštećenja koja mogu nenamjerno biti uzrokovana korištenje ovog softvera.

Download:

 
 

 
 

 
   
Izvorni C++ kod  
 
   
 

 

 

Autor programa: Zoran Cindori

Email: zcindori@vip.hr

Web: http://web.vip.hr/zcindori.vip/

 

 

 

© Zoran Cindori - Travanj 2009