JESU LI FOTONI U RAKETI KONAČNO

SRUŠILI DILATACIJU VREMENA?

 

Kao što je navedeno na stranici: http://www.inet.hr/~brvasilj/relativ/foton1.html, dosadašnja analiza navodi na zaključak da se sve slaže primjenom poznatih Lorentzovih transformacija. Međutim, daljnja analiza dovodi u sumnju te rezultate. Za početak će biti ponovljena analiza s fotonom koji sustiže raketu koja se giba brzinom (v) u odnosu na neki referentni sustav. Kao što se vidi, i nakon transformacije se dobiva točna brzina svjetlosti:

 

 

Zatim je odabran primjer kada foton dolazi raketi s prednje strane, tj. smjerovi rakete i fotona su suprotni. Na prvi pogled opet je sve u redu, i nakon transformacije vrijednosti dobivamo istu brzinu svjetlosti:

 

 

 

GDJE JE SKRIVENA DILATACIJA VREMENA?

 

Teorija kaže da vrijeme prolazi različitim brzinama u sustavima koji se gibaju nekom međusobnom relativnom brzinom. Znači li to da vrijeme u raketi protječe nekom drugom 'brzinom' u odnosu na sustav prema kojem su rađene gore navedene transformacije? Treba li taj omjer, faktor dilatacije, biti ovisan samo o relativnoj brzini, ili i o međusobnim smjerovima rakete i fotona? Na slijedećoj slici se računaju omjeri vremenskih intervala za oba slučaja:

 

 

Interval ( t2 – t1) nakon transformacije odgovara nekom intervalu (t2' – t1'). Kao što se vidi, ti omjeri nisu jednaki za dva navedena slučaja. Kao da satovi kucaju različitim 'brzinama', ovisno u kojem smjeru putuje foton?

 

FORMALNE ILI PRAVE NELOGIČNOSTI?

 

1)     Na drugoj slici se nakon transformacije  t1 dobiva negativna vrijednost za t1'. Matematički je to zgodno, ali je pitanje što bi to značilo u realnom svijetu?

 

2)     U dva navedena slučaja se putanje i trajanje putovanja razlikuju. U prvom slučaju je putanja dulja u odnosu na sustav u 'mirovanju', a u drugom slučaju je kraća. Lorentz-transformacije nam navodno daju rezultate mjerenja za putnika u raketi. A što ukoliko ta dva fotona putuju 'istovremeno'? Kojem fotonu će se 'prilagoditi' satovi u raketi? Kako oni mogu 'znati' kojem fotonu ćemo mjeriti brzinu?

 

3)     Upitan je i pojam transformacije duljine. Naime, putnik u raketi ima metar i mogućnost mjerenja rastojanja između detektora. On mjeri to rastojanje, mjeri vrijeme putovanja i računa brzinu svjetlosti. Osim toga, bilo kakva 'kontrakcija' duljine je kontraproduktivna jer će utjecati i na metar te će putnik uvijek mjeriti isto rastojanje.

 

Kako to tumačiti? Relativnost vremena ovisi o smjerovima rakete i fotona? Nema dilatacije vremena? Navedeni izrazi nisu točni? Brzina svjetlosti je konstantna, ali će se ipak dobivati različite vrijednosti u raznim referentnim sustavima, ovisno o vektorima brzina sustava i fotona? Ili?

 

Ovo svakako nisu zadovoljavajući rezultati, te je proban i pristup preko Einsteinove teorije o relativnoj istovremenosti i sinkronizaciji satova: http://www.inet.hr/~brvasilj/relativ/foton5.html. Rezultati su u svakom slučaju zanimljivi!

 

KONAČNI PAD DILATACIJE VREMENA?

 

Iz Lorentz-ovih transformacija za vrijeme putnika u raketi t' = g * ( - v *x / c^2 + t ) se vidi kako na vrijeme t' osim brzine sustava utječe i x-koordinata. Zato se vjerojatno u literaturi u cilju objašnjavanja i dokazivanja dilatacije vremena spominje samo transformacija dva različita vremenska trenutka za događaje na istom mjestu!? I tada se stvarno može govoriti o fiksnoj dilataciji vremena.

 

Međutim, takvo objašnjenje baš i nema nekog smisla ukoliko se podsjetimo kako i zašto se došlo do uvođenja teorije relativnosti. Navodno uočeni problem je bio mjerenje iste brzine svjetlosti bez obzira na brzinu mjernog sustava, tj. Zemlje. A kako se npr. radi 'jednosmjerno' mjerenje brzine: dva detektora na različitim mjestima poznate udaljenosti i mjerenje vremena potrebnog svjetlosti da pređe tu poznatu udaljenost. Međutim, kako je gore objašnjeno, ta vremena za događaje na različitim mjestima ovise o relativnom položaju vektora brzine sustava i putanje fotona. Prema tome, ne postoji jedan zajednički faktor dilatacije vremena za sve moguće situacije.

 

I kako bi glasio zaključak: Navodno uočena pojava konstantnosti brzine svjetlosti je ujedno i srušila teoriju koja je uvedena kako bi objasnila tu, za ta vremena zbunjujuću pojavu. Očekuje se bolja teorija.

 

Stranica Postavljena: 23.12.2012.

Zadnja Promjena: 11.01.2013.

e-mail: branko.vasiljev@inet.hr

Početna Stranica ( Home Page)