MOBBING, ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA

Dan nakon objavljivanja članka novinara Maria Proface u "Vjesniku" (17.05. 1998.), ravnatelj Prve ekonomske škole u Zagrebu, Slavko Trupeljak, piše "Upozorenje o obvezama iz radnog odnosa"...

PRVA EKONOMSKA ŠKOLA
ZAGREB, Medulićeva 33
KLASA: 602-03/98-01
Ur.broj: 251-88-01-98-348
Zagreb, 18.5.1998.

Na temelju članka 71. Pravilnika o radu, a u svezi s člankom 110. Zakona o radu, ravnatelj Prve ekonomske škole upućuje zaposleniku Mladenu Sabljak, prof. tjelesne i zdravstvene kulture

U P O Z O R E N J E
o obvezama iz radnog odnosa

1. Dana 8. svibnja 1998. godine, učenici I-b razreda (prvi sat) u 14,15 sati su sjedili u hladovini dok ste vi šetali po atletskoj stazi s jednim učenikom, odnosno niste izvodili nastavu.
Dana 8. svibnja 1998. godine, učenici II-a (5. sat) neorganizirano i bez vašeg nadzora prelazili su ulicu radi odlaska na nastavni sat na srednjoškolsko igralište a vi ste došli na sat s 15. minuta zakašnjenja iako ste, kao i svi prof. TZK upozoreni da učenici bez pratnje prof. ne prelaze ulicu kada odlaze na srednjoškolsko igralište na sat TZK.
Dana 11. svibnja 1998. godine nastavni sat u II-c razredu niste organizirali i odradili sukladno pedagoškim i metodičkim pravilima (20 minuta niste s učenicima radili) a na traženje ravnatelja niste dali pisanu pripravu za nastavni sat. Upisana nastavna jedinica za taj sat ne odgovara Izvedbenom planu i programu.
Dana 12. svibnja 1998. godine za nastavni sat u III-d razredu niste imali potpunu pisanu pripravu za sat.

2. Ovim pismenom upozoravam vas da ste dužni uredno izvršavati svoje radne obveze u skladu sa sklopljenim ugovorom o radu.

3. U slučaju ponovljenog kršenja radnih obveza razmotrit ću mogućnost otkaza ugovora o radu sklopljenog 10. srpnja 1996. godine.

Dostaviti: Mladen Sabljak,prof.