5.Ishijas

Korijeni živaca koji izlaze iz intervertebralnih otvora u donjem dijelu slabinske kralješnice i u krstači čine splet koji živcima opskrbljuje kuk i stražnjicu, a uglavnom tvore ishijadički živac (nervus ischiadicus), najveći živac u našem tijelu. On protkiva i prehranjuje (inervira) cijelu nogu, osim prednje strane bedra. Budući da su diskovi u donjem dijelu slabinske kralješnice, a osobito na prijelazu u krstaču, najpodložniji oštećenjima, u tom području postoji velika sklonost herniji diska, koja je najčešći uzrok pritiska na korijen živca. Ondje su rjeđe promjene intervertebralnih otvora zbog koštanih suženja, koja nisu toliko jaka da bi oštetila korijen živca.

 

Oštećenja u donjem dijelu slabinske kraIješnice uzrokuju pritisak na korijene koji čine ishijadički živac, a pritisak izaziva bol koju nazivamo ishijas (neuralgija u području ishijadičkog živca). Uzevši u obzir mjesto osjetljivosti i druge znakove, možemo prilično pouzdano govoriti o mjestu oštećenja. Zbog većeg pritiska mogu se pojaviti smetnje senzibiliteta ili čak potpuna neosjetljivost, a tada bol čak može prestati.
Motorički ispadi (smanjenja snage mišića) rjeđi su, a zapažamo ih ako je pritisak na korijen živca trajao dulje vremena, iako mogu nastati i zbog snažnijeg akutnog pritiska.
Smanjena snaga mišića, koja se iskazuje kao djelomična klijenut (pareza) prstiju i stopala svjedoči o herniji diska izmedu petoga slabinskog i prvoga krstačnog kralješka. U tom je slučaju najčešće poremećen i refleks Ahilove tetive. Oslabjelost skočnog zgloba upozorava na smetnju izmedu četvrtoga i petoga slabinskog kralješka. U tom slučaju može izostati i patelarni refleks, premda to češće zapažamo pri herniji diska između trećega i četvrtoga ili drugoga i trećega slabinskog kralješka.
U povijesti bolesti (anamnezi), prije ishijasa, najčešće se zapaža kronični ili akutni lumbago, s češćim ili rjeđim napadajima. Medutim, u nekih je bolesnika ishijas jedini znak oboljeloga diska. Može nastati iznenada, kao što se obično dogada pri »heksenšusu«.
Često postoji istodobno oštećenje dvaju susjednih korijena živaca. Uzrok tome može biti istodobno oštećenje dvaju diskova, a moguće je također da hernija diska osim pripadnog živca ošteti i susjedni živac.
Pri novim napadajima ishijasa liječenja ekstenzijom ili manipulacijom (vidi u nastavku) mogu brzo pomoći. Većinom je ipak potrebno dugotrajno liječenje, a u osobito tvrdokornim primjerima, s jakim bolovima ili većim neurološkim ispadima, potreb no je operativno liječenje.