Kratki uvod autora stranica

Suočen sa opisanom bolešču i u vezi sa time i sa silnim neznanjem i problemima u Hrvata kako kod oboljelih ljudi, tako i kod ljudi koji se sa time profesionalno bave nisam mogao a da ne pokušam utjecati na poboljšanje stanja koristeći tehnologiju koja je danas na raspolaganju,te sam u cilju toga uspio doći do knjige ¨Bol u križima i ishijas¨koju je napisao Prof. dr Janko Popovič i koja mi se učinila dovoljno interesantnom te sam nekoliko najinteresantnijih članaka digitalizirao na radost (ili žalost) svima koji je budu čitali.
Knjiga je inače tiskana u Mladinskoj knjizi-Ljubljana 1989 godine u 4000 primjeraka.
Ovim putem se ujedno ispričavam u svezi mogućih pravopisnih grešaka.
TEKSTOVI I SLIKE SU PRIJATELJSKI ZA PRINTANJE! 29,0302001 /FILIP RUŽIĆ

1.PREDGOVOR
2.GRAĐA KRALJEŠNICE
3.GRAĐA DISKA
4.PATOLOŠKI UZROCI DEGENERACIJE DISKA
5.ISHIAS
6.HERNIJA DISKA
7.MIJELOGRAFIJA
8.ELEKTROMIOGRAFIJA
9.LAZARIĆEV ZNAK
10.OPERATIVNO LIJEČENJE

Prof. dr Janko Popovič roden je 4. ožujka 1934. u Popovičima kraj Metlike. Gimnaziju i Medicinski fakultet završio je u Ljubljani. Specijalizaciju iz ortopedije postigao je 1968, a doktorat znanosti 1975. godine. Več se niz godina bavi problemima bolova u križima i ishijasa, o čemu je objavio više rasprava i članaka. Godine 1978. dobio je, zajedno sa svojim suradnicima, Kidričevu nagradu za rad na području bolova u križima. Zahvaljujuči istraživačkom radu na tom području postao je član Medunarodnog udruženja za proučavanje bolova u križima i Medunarodnog udruženja za kirurgiju kralješnice. Usto, član je Njujorške akademije znanosti i Evropskog udruženja za kirurgiju koljena i artroskopiju.

Usavršavao se i bavio strukom u DR Njemačkoj, Francuskoj, Kanadi, Kuvajtu, Poljskoj, SSSR-u, Švedskoj, Švicarskoj, Velikoj Britaniji, SAD i SR Njemačkoj.

Bol u križima i ishijas ubrajaju se medu najčešćebolesti koje muče današnjega čovjeka. lako su to bolesti modernoga doba, one su poznate već odavno. Zato i zdravi i bolesni moraju poznavati uzroke, simptome,tok bolesti, način liječenja i sprečavanje tih, često vrlo teških tegoba. Pisac iscrpno objašnjava zašto nastaju promjene na kralješnici, kakve teškoće one uzrokuju i kako se takve teškoće moguukloniti ili barem ublažiti. Paracelsusova izreka »Bolesnik je sam svojliječnik, a liječnik je samo njegov pomoćnik« osobito vrijedi za Ijude bolesne kralješnice. Zadatak jeliječnika da savjetuje i liječi, a svaki se pojedinac može zdravim načinom života i uzpomoć liječnika - zaštititi i prije nego što se pojave prvi simptomi bolesti. Samo tako,naime, možemo smanjiti i ublažiti sve češće bolesti lokomotornih organa kojebolesnicima i njihovim bližnjima često zagorčavaju život, smanjuju njihovu sposobnost za rad, oduzimaju im životnu radost i zadovoljstva.

IZLAZ NA ZDRAVLJE
IZLAZ NA POČETNU STRANICU